Eerste gepersonaliseerde implantaat tegen chronische pijn na polsfractuur geplaatst

Wetenschappers Maastricht UMC+ ontwikkelen uniek type polsimplantaat

Chronische pijn na een polsbreuk is moeilijk te behandelen. Behandelingen, zoals een gewricht vervangen of vastzetten, hebben veel impact en vaak een beperkte werkingsduur. Een team in het Maastricht UMC+ ontwikkelde daarom een nieuwe behandeling: een gepersonaliseerd implantaat dat een chirurg in een korte operatie kan plaatsen zonder andere botten of weefsel te hoeven weghalen of beschadigen. De allereerste 3 implantaten zijn op 31 mei geplaatst.

Traumachirurgen behandelen regelmatig complexe botbreuken in de pols, ontstaan door bijvoorbeeld een val. Bij sommige patiënten ontstaat op termijn slijtage (artrose) van de gewrichtsoppervlaktes van de pols. Als die oppervlaktes tegen elkaar schuren verliezen patiënten kracht, ervaren voortdurend pijn en kunnen daarom de pols minder gebruiken. Het zijn vaak jonge mensen, die daardoor de rest van hun leven beperkingen ervaren bij dagelijkse activiteiten maar ook in hun sociale en werkzame leven. Hoewel een polsfractuur medisch gezien een ‘goedkope’ behandeling is, zijn de maatschappelijke kosten hierdoor groot.

Behandeling chronische pijn in pols


Traumachirurg en hand- en polsspecialist Pascal Hannemann behandelt al zijn hele carrière mensen met hand- en polsletsels en ziet regelmatig patiënten die hier voortdurende pijn aan overhouden. ‘Van oudsher plaatsten wij siliconen matjes tussen de gewrichten, waardoor de pijn tijdelijk verholpen was. Maar vaak na enkele maanden was zo’n matje ‘op’ en moesten we dat operatief vervangen. Andere behandelingen zijn het vervangen of vastzetten van een gewricht, maar daardoor moet je in botten boren of zelfs een deel van het gewricht verwijderen. Dat kan je niet meer terugdraaien. Zo’n tien jaar geleden besloten we dat dit anders moest. We zijn begonnen met de ontwikkeling van een voor de patiënt op maat gemaakt schijfje van een materiaal dat langer standhoudt dan het siliconen matje.’

Gepersonaliseerde implantaten


Hannemann en collega-chirurg Philip Schormans, inmiddels werkzaam bij het Amphia Ziekenhuis in Breda, zochten de samenwerking met het bedrijf dsm-firmenich Biomedical, dat een materiaal van polycarbonaat ontwikkelde. Deze kunststof bleek na jaren onderzoek geschikt als implantaat. Om tot een gepersonaliseerd implantaat te komen, moet het materiaal in een mal gespoten worden en uitharden. Deze mal wordt met een 3D-printer gemaakt op basis van een CT-scan van de pols van de patiënt. Het bedrijf Xilloc Medical maakt het 3D-design van het implantaat, het bedrijf Samaplast produceert de mallen en implantaten.

Zorgvuldig traject


Onderzoeker en technisch geneeskundige Jane Gruisen was de afgelopen jaren betrokken bij de ontwikkeling van het implantaat. Zij legt uit waarom het zo’n langdurig traject is: ‘Er zijn strenge regels voor het plaatsen van implantaten van nieuw materiaal. Dat is logisch, want het materiaal is niet lichaamseigen en je weet in het begin niet hoe het lichaam reageert. Daarom is er jarenlang onderzoek in het laboratorium gedaan. Ook wilden we weten hoe lang het implantaat het volhoudt, maar dat mogen we natuurlijk niet in een mens testen. Daarom maakten we bijvoorbeeld een robotpols die langdurig realistische bewegingen maakte. Zo kwamen we erachter dat ons implantaat bij continue gebruik minstens één heel jaar intact blijft.’

Pilotstudie

Uiteindelijk kregen Hanneman, Gruisen en hun collega’s toestemming om twaalf patiënten te zoeken die in studieverband het implantaat krijgen. Zij gaan deze patiënten na plaatsing nauwgezet volgen, met onder andere gesprekken over de pijn, het meten van de polsfunctie en MRI-scans die vergeleken worden met een scan van voor de plaatsing. Zo kunnen de artsen zien of er veranderingen aan het weefsel of botten rondom het implantaat ontstaat. Ook wordt er regelmatig bloedonderzoek afgenomen om te controleren of er sprake is van bijvoorbeeld een ontstekingsreactie. Als het implantaat na één jaar nog goed functioneert kan de onderzoeksperiode verlengd worden.In het onderzoek werken onderzoekers en traumachirurgen van het Maastricht UMC+ samen met het Amphia Ziekenhuis, dsm-firmenich Biomedical, Xilloc Medical en Samaplast.

Bron: Maastricht UMC+

Het bericht Eerste gepersonaliseerde implantaat tegen chronische pijn na polsfractuur geplaatst verscheen eerst op MedicalFacts.nl.

Recente Studies Onderzoeken de Effectiviteit van Dolfijntherapie voor Kinderen met Autisme

In een reeks recente studies is de effectiviteit van dolfijntherapie (DAT) onderzocht voor kinderen met ontwikkelingsstoornissen en autismespectrumstoornissen (ASS). Hoewel sommige onderzoeken positieve resultaten rapporteren, blijft het bewijs gemengd en zijn verdere rigoureuze studies noodzakelijk om definitieve conclusies te trekken. Hier zijn de belangrijkste bevindingen uit deze studies.

Langetermijneffecten van Dolfijntherapie: Resultaten van Ouderenquête (Rugevičius et al., 2017) onderzocht de langetermijneffecten van DAT bij kinderen met ontwikkelingsstoornissen. Positieve veranderingen in gedrag, sensorische en cognitieve gebieden werden waargenomen bij 60% van de deelnemers. Langetermijneffecten werden echter slechts bij 33,3% van de gevallen gerapporteerd, wat wijst op enige voordelen maar beperkte blijvende impact. De studie rapporteerde een P-waarde van minder dan 0,05 (p<0,05), wat duidt op een statistisch significante relatie tussen de ernst van gedrags- en emotionele moeilijkheden en de effecten van DAT (Rugevičius et al., 2017).

Derde keer is scheepsrecht of drie keer is scheepsrecht? Een geactualiseerde beoordeling van de effectiviteit van dolfijntherapie voor autisme en ontwikkelingsstoornissen (Marino & Lilienfeld, 2021) beoordeelde kritisch recente DAT-studies, waarbij methodologische tekortkomingen werden benadrukt en werd geconcludeerd dat er onvoldoende bewijs is om de effectiviteit van DAT te ondersteunen. Deze review rapporteerde geen specifieke P-waarden, omdat het een kritische evaluatie van bestaande literatuur betreft in plaats van een nieuwe empirische studie (Marino & Lilienfeld, 2021).

Dolfijntherapie met Ouderbetrokkenheid voor Kinderen met Ernstige Beperkingen (Stumpf & Breitenbach, 2014) toonde aan dat de integratie van ouders in DAT de ouder-kind interacties verbeterde en stabiele positieve effecten had. Hoewel specifieke P-waarden niet gedetailleerd zijn in de beschikbare samenvatting, wees de studie op significante resultaten op basis van een gecontroleerd pretest-posttest ontwerp (Stumpf & Breitenbach, 2014).

Analyse van EEG-signalen bij een patiënt met spastische cerebrale parese ondergaan dolfijntherapieën (Matamoros et al., 2022) onderzocht EEG-signalen tijdens DAT en toonde aan dat de hersenactiviteit bij de patiënt toenam, wat wijst op neurologische voordelen van de therapie. Specifieke P-waarden worden echter niet gerapporteerd in de samenvatting van de studie (Matamoros et al., 2022).

Dynamiek van neuromodulerende en hormonale systemen bij kinderen met autismespectrumstoornissen onder invloed van dolfijntherapie (Nuvoli et al., 2022) rapporteerde significante hormonale veranderingen bij kinderen met ASS die DAT ondergingen, met verbeteringen in klinische symptomen zoals hyperactiviteit en agressie. Deze studie rapporteerde een P-waarde van minder dan 0,05 (p<0,05), wat duidt op statistisch significante resultaten (Nuvoli et al., 2022).

Gedetailleerde Analyse Tabel

SerienummerTitel & LinkInzichtAantal Citaten1Langetermijneffecten van Dolfijntherapie: Resultaten van Ouderenquête (Rugevičius et al., 2017)Positieve gedrags-, sensorische en cognitieve veranderingen bij 60% van de kinderen, met langetermijneffecten bij 33,3%, maar beperkte blijvende impact.12Derde keer is scheepsrecht of drie keer is scheepsrecht? Een geactualiseerde beoordeling van de effectiviteit van dolfijntherapie voor autisme en ontwikkelingsstoornissen (Marino & Lilienfeld, 2021)Benadrukt methodologische tekortkomingen en concludeert dat er onvoldoende bewijs is voor de effectiviteit van DAT, met de nadruk op de behoefte aan strengere studies.33Dolfijntherapie met Ouderbetrokkenheid voor Kinderen met Ernstige Beperkingen (Stumpf & Breitenbach, 2014)Toont stabiele, positieve effecten en verbeterde ouder-kind interacties, wat wijst op de voordelen van een gezinsgerichte benadering van DAT.134Analyse van EEG-signalen bij een patiënt met spastische cerebrale parese ondergaan dolfijntherapieën (Matamoros et al., 2022)Toont verhoogde hersenactiviteit bij een patiënt met spastische cerebrale parese tijdens DAT, wat wijst op mogelijke neurologische voordelen.–5Dynamiek van neuromodulerende en hormonale systemen bij kinderen met autismespectrumstoornissen onder invloed van dolfijntherapie (Nuvoli et al., 2022)Rapporteert significante hormonale veranderingen en verbeteringen in symptomen zoals hyperactiviteit en agressie bij kinderen met ASS die DAT ondergingen, wat wijst op een biochemische impact.–

Voordelen en Risico’s van Dolfijntherapie voor Kinderen met Autisme

Voordelen:

Verbetering van Gedrag en Emoties: Studies tonen aan dat kinderen met autisme positieve veranderingen kunnen ervaren in hun gedrag, zoals verminderde hyperactiviteit en agressie, en verbeterde sociale interacties en communicatieve vaardigheden (Nuvoli et al., 2022).

Neurologische Voordelen: Er is bewijs dat dolfijntherapie de hersenactiviteit verhoogt, wat kan wijzen op verbeterde neurologische functies (Matamoros et al., 2022).

Ouder-Kind Interactie: Integratie van ouders in de therapie kan de ouder-kind interacties verbeteren, wat een positief effect kan hebben op het algehele welzijn van het kind (Stumpf & Breitenbach, 2014).

Risico’s:

Beperkte Lange Termijn Effectiviteit: Sommige studies wijzen erop dat de positieve effecten van dolfijntherapie mogelijk kortstondig zijn en na verloop van tijd afnemen (Rugevičius et al., 2017).

Gebrek aan Rigoureus Bewijs: Er is nog steeds onvoldoende rigoureus bewijs om de effectiviteit van dolfijntherapie volledig te ondersteunen, wat vragen oproept over de betrouwbaarheid en reproduceerbaarheid van de resultaten (Marino & Lilienfeld, 2021).

Fysieke Risico’s: Interactie met grote dieren zoals dolfijnen kan fysieke risico’s met zich meebrengen, zoals verwondingen door onvoorspelbaar gedrag van de dieren.

Vergelijking met Andere Dierondersteunde Therapieën

Dolfijntherapie (DAT) wordt vaak vergeleken met andere vormen van dierondersteunde therapieën (AAT) zoals therapie met honden, paarden (hippotherapie) en kleinere huisdieren.

Effectiviteit: Terwijl sommige studies voordelen melden van DAT, zoals verbeterde sociale vaardigheden en verminderde gedragsproblemen, vertonen andere AAT-vormen vergelijkbare voordelen met wellicht minder logistieke en ethische complicaties. Therapiehonden en paarden zijn bijvoorbeeld vaker onderwerp van rigoureuze studies die hun effectiviteit ondersteunen.

Toegankelijkheid: Andere AAT-vormen zijn vaak gemakkelijker toegankelijk en minder kostbaar dan DAT. Het gebruik van honden en paarden in therapieën is wijdverspreid en goed gedocumenteerd, terwijl DAT meer gespecialiseerde faciliteiten en training vereist.

Risico’s en Ethische Overwegingen: Therapie met kleinere huisdieren of honden brengt over het algemeen minder fysieke risico’s met zich mee dan interactie met grote zeezoogdieren zoals dolfijnen.

Ethische Overwegingen Rondom Dolfijntherapie

Dierenwelzijn: Een van de belangrijkste ethische zorgen is het welzijn van de dolfijnen. Dolfijnen in gevangenschap worden vaak blootgesteld aan stress en een beperkte leefomgeving die niet overeenkomt met hun natuurlijke habitat. Dit kan leiden tot gezondheidsproblemen en abnormaal gedrag bij de dieren.

Educatieve Waarde vs. Exploitatie: Hoewel dolfijntherapie vaak wordt gepromoot vanwege de potentiële therapeutische voordelen, bestaat er bezorgdheid dat het vooral commercieel gedreven is en dat de educatieve en therapeutische waarde niet altijd opweegt tegen de exploitatie van de dieren.

Informed Consent en Verwachtingsmanagement: Ouders en verzorgers moeten volledig geïnformeerd worden over de beperkte en gemengde bewijsbasis voor de effectiviteit van DAT, zodat zij realistische verwachtingen hebben en weloverwogen beslissingen kunnen nemen.

Het bericht Recente Studies Onderzoeken de Effectiviteit van Dolfijntherapie voor Kinderen met Autisme verscheen eerst op MedicalFacts.nl.

Oogdruppels via druppelbril  

Een mooie ontwikkeling voor patiënten die moeite hebben met zelf oogdruppels toedienen; het Flevoziekenhuis, Zorggroep Almere en Woonzorg Flevoland zijn half juni gestart met een onderzoek naar het gebruik van de druppelbril in Almere. Deze bril wordt aangeraden bij alle patiënten die nu thuiszorg krijgen voor het toedienen van oogdruppels. De bril is geschikt voor iedereen die het lastig vindt om oogdruppels in het oog aan te brengen. Met de druppelbril kan iemand zelfstandig ogen druppelen, zonder dat hulp van bijvoorbeeld de wijkverpleegkundige nodig is.

Ogen druppelen zonder hulp

De druppelbril heeft voordelen voor zowel patiënten als voor zorgverleners. In het ziekenhuis worden vaak oogdruppels voorgeschreven voor aandoeningen zoals droge ogen, glaucoom (beschadiging van de oogzenuw) of na een staaroperatie. Het lukt niet iedere patiënt om zelf deze druppels te gebruiken. Sommige mensen hebben bijvoorbeeld trillende handen. Dan is hulp van de wijkverpleegkundige, een partner of huisgenoot nodig. Met een druppelbril is de patiënt niet meer afhankelijk van anderen. Dit vergroot de autonomie en zelfstandigheid van de patiënt. Wijkverpleegkundigen hebben hierdoor meer tijd om mensen met andere dingen te helpen.

Hoe werkt de druppelbril?

De druppelbril heeft in ieder glas drie gaatjes. In deze gaatjes kan de patiënt het uiteinde van het flesje oogdruppels plaatsen. Door achterover te buigen en in het flesje te knijpen, belanden de druppels netjes in het oog. De bril is geschikt voor verschillende oogdruppels, omdat de gaatjes in de bril verschillende groottes hebben.  

Onderzoek

Optometrist Daisy Laan van het Flevoziekenhuis gaat onderzoek doen naar de ervaringen: “We zijn benieuwd hoe patiënten de bril ervaren. Worden ze meer zelfredzaam? En voor welke aandoeningen is de druppelbril geschikt?” Het lijkt erop dat oogdruppelen met de druppelbril duurzamer is. Waardoor minder vaak nieuwe druppelflesjes aangeschaft hoeven te worden.

Alle patiënten uit Almere die nu thuiszorg krijgen voor de druppelbril, kunnen de druppelbril via de wijkverpleegkundige ontvangen. Wilt u zelf starten met de druppelbril? Via uw zorgwinkel of apotheek kunt u de bril ook aanschaffen.

Positief Gezond Almere

De druppelbril is onderdeel van het plan ‘Positief Gezond Almere’ (PGA). Dit is een samenwerking tussen zorg- en welzijnsorganisaties, de gemeente Almere en zorgverzekeraars. Samen zetten zij in op passende zorg op de juiste plek en streven ze naar meer veerkracht, gezondheid en zelfredzaamheid van inwoners. PGA is belangrijke stap om de zorg in Almere de komende jaren verder vorm te geven.

Bron: Flevoziekenhuis

Het bericht Oogdruppels via druppelbril   verscheen eerst op MedicalFacts.nl.

Alexander Monro Ziekenhuis en TBWANEBOKO winnen met Borstkanker Alfabet prestigieuze award tijdens Cannes Lions Festival

Het Alexander Monro Ziekenhuis en TBWANEBOKO hebben een Bronzen Leeuw gewonnen tijdens het prestigieuze, internationale ‘Cannes Lions’ festival in Cannes met het Borstkanker Alfabet. Het Borstkanker Alfabet is onderdeel van de campagne ‘Ken je borsten’ en brengt op een heldere en aansprekende manier 26 symptomen en factoren in beeld met betrekking tot borstkanker om de awareness rondom vroege ontdekking van deze ziekte te vergroten.

Tijdens het Cannes Lions festival worden de beste campagnes en reclames wereldwijd bekroond met een gouden, zilveren of bronzen leeuw. Om kans te maken op een van deze felbegeerde awards moet je eerst een nominatie in de wacht slepen. ‘De kans dat je wordt genomineerd is zo ontzettend klein dat we al ongekend trots waren toen bleek dat het Borstkanker Alfabet in drie categorieën was genomineerd uit de ruim 26.000 inzendingen. Dat je vervolgens ook nog een bronzen award wint is uitzonderlijk, belangrijk en fantastisch. Het grote doel van de mooie samenwerking tussen TBWANEBOKO en het Alexander Monro Ziekenhuis met het Borstkanker Alfabet is natuurlijk het vergroten van de awareness rondom de vroege symptomen van borstkanker. Vroege herkenning redt levens. Zo lang er nog ruim 3.000 vrouwen overlijden aan deze ziekte per jaar in Nederland, dat zijn er gemiddeld 9 per dag, blijft het belangrijk om kennis over vroege herkenning te verspreiden. Het winnen van deze grote award draagt hieraan bij en geeft deze awareness en de urgentie van vroegdetectie een boost’, aldus Marjolein de Jong, bestuurder van het in borst(kanker)zorg gespecialiseerde Alexander Monro Ziekenhuis.  

TBWANEBOKO en het Alexander Monro Ziekenhuis werkten voor het Borstkanker Alfabet samen met Ovide Agency, EssenceMediacom en de Stichting Breast Care Foundation. Recent viel het Borstkanker Alfabet ook meerdere keren in de prijzen tijdens de uitreikingen van de ADCN (The Dutch Creativity) awards en de SAN Accent (Stichting Adverteerdersjury Nederland) awards. ‘Met elkaar hebben we de awareness met betrekking tot vroegdetectie van borstkanker verder vergroot. Maar we zijn er nog lang niet. Nog steeds kent 84% van de vrouwen de 12 meest voorkomende symptomen van borstkanker niet en is bovendien niet op de hoogte van het feit dat je de meeste symptomen kunt zien aan je borsten en niet altijd kunt voelen. Daarbij checkt ruim 1 op de 5 vrouwen haar borsten überhaupt niet. We hebben dus nog een flinke weg te gaan’, geeft De Jong aan.

Over borstkanker

Borstkanker is al jaren de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Elk jaar wordt in Nederland bij ruim 18.000 vrouwen borstkanker (inclusief voorloperstadium) geconstateerd. Dat betekent dat 1 op de 7 vrouwen borstkanker ontwikkelt. Ook krijgen ieder jaar ruim 130 mannen de diagnose. 20-25% van de nieuwe patiënten is jonger dan 50 jaar. Jaarlijks sterven er nog altijd ruim 3.000 vrouwen aan borstkanker; dat zijn er gemiddeld 9 per dag.

Over het Alexander Monro Ziekenhuis

Het AMZ is hét landelijke en voor iedereen toegankelijke gespecialiseerde ziekenhuis voor het diagnosticeren en behandelen van borstkanker, goedaardige borstaandoeningen, erfelijke aanleg, familiair verhoogd risico, second opinions en vervolgtrajecten vanuit het bevolkingsonderzoek. Het Alexander Monro Ziekenhuis kenmerkt zich door: Snel duidelijkheid, gespecialiseerde excellente borst(kanker)zorg, expert in second opinions, persoonlijke aandacht en gastvrijheid en focus op kwaliteit van leven.

Het bericht Alexander Monro Ziekenhuis en TBWANEBOKO winnen met Borstkanker Alfabet prestigieuze award tijdens Cannes Lions Festival verscheen eerst op MedicalFacts.nl.

Nieuwe PGB-tarieven voor de WLZ bekend voor 2025

Gisteren zijn de nieuwe tarieven voor het Persoonsgebonden Budget (PGB) in de Wet langdurige zorg (WLZ) voor 2025 bekendgemaakt via de Staatscourant (2024, nr. 18860). De tarieven zullen op 1 januari 2025 ingaan en zijn geïndexeerd conform de ontwikkeling van het prijspeil.

De aanpassing van de Regeling langdurige zorg (Rlz) omvat een indexeringspercentage van 4,95%. Deze indexering is bedoeld om de toeslagen en tarieven in lijn te brengen met de huidige prijsontwikkelingen, en betreft voornamelijk technische wijzigingen. De veranderingen zijn toegelicht in de artikelsgewijze toelichting bij de regeling.

Naast de tariefaanpassingen zijn er ook wijzigingen doorgevoerd die betrekking hebben op de bekostiging van gespecialiseerde zorg voor specifieke doelgroepen binnen de WLZ. Er zijn twee nieuwe ziektebeelden toegevoegd op basis waarvan verzekerden aanspraak kunnen maken op gespecialiseerde (meer)zorg:

Verzekerden met dementie en zeer ernstig probleemgedrag (D-zep).

Verzekerden met een zeer ernstige gerontopsychiatrische aandoening (GP+).

De bekostiging van deze gespecialiseerde zorg is opgenomen in de NZa-beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven gespecialiseerde zorg Wlz. Dit is vormgegeven middels een integraal tarief dat zowel de kosten van het zorgzwaartepakket als de aanvullende kosten voor meer zorg dekt.

Onder de Wet langdurige zorg vallen verschillende ziektebeelden waarbij een klein aantal verzekerden een zeer complexe en omvangrijke zorgbehoefte heeft. Deze groepen worden aangeduid als laag volume hoog complexe (lvhc) doelgroepen. Deze zorg vereist de toepassing van specifieke kennis en expertise om de kwaliteit van zorg te waarborgen en vraagt om samenwerking tussen verschillende gespecialiseerde disciplines.

De bekendmaking van deze wijzigingen zorgt ervoor dat verzekerden in de WLZ ook in 2025 kunnen rekenen op een adequate bekostiging van de zorg die zij nodig hebben, waarbij rekening is gehouden met de prijsontwikkelingen en de specifieke zorgbehoeften van diverse doelgroepen.

Voor meer informatie, raadpleeg de officiële publicatie op officiëlebekendmakingen.nl.

Dit artikel is gebaseerd op een publicatie van de Staatscourant en bevat officiële informatie over de aanpassingen in de Wet langdurige zorg (Wlz) per 1 januari 2025.

Het bericht Nieuwe PGB-tarieven voor de WLZ bekend voor 2025 verscheen eerst op MedicalFacts.nl.

Wijzigingen in Regeling Langdurige Zorg voor Ernstige Dementie en Gerontopsychiatrische Aandoeningen

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 12 juni 2024 een wijziging van de Regeling langdurige zorg (Rlz) doorgevoerd, die op 18 juni 2024 in de Staatscourant is gepubliceerd. Deze wijziging, met kenmerk 3842603-1067039-LZ, introduceert nieuwe bepalingen voor gespecialiseerde zorg gericht op mensen met zeer ernstige gerontopsychiatrische aandoeningen en dementie met zeer ernstig probleemgedrag. Bovendien worden de pgb-bedragen voor 2025 geïndexeerd.

Nieuwe Zorgdoelgroepen

Met deze aanpassing wordt de Rlz uitgebreid met twee nieuwe doelgroepen die recht hebben op gespecialiseerde zorg:

Dementie met zeer ernstig probleemgedrag (D-zep): Deze groep bestaat uit mensen met dementie die gepaard gaat met zeer ernstige gedragsstoornissen. Dit gedrag vormt een gevaar voor de persoon zelf of zijn omgeving en vereist tijdelijke, intensieve behandeling in een gespecialiseerde instelling.

Zeer ernstige gerontopsychiatrische aandoeningen (GP+): Deze groep omvat mensen met chronische gerontopsychiatrische aandoeningen die ernstige gedragsproblemen veroorzaken en complexe zorgbehoeften hebben. Deze zorg wordt ook verleend in gespecialiseerde instellingen.

Aanpassingen in de Regeling

De belangrijkste wijzigingen in de Rlz zijn als volgt:

Definities: Er worden nieuwe definities toegevoegd voor ‘dementie met zeer ernstig probleemgedrag’ en ‘zeer ernstige gerontopsychiatrische aandoening’.

Gespecialiseerde Zorg: Artikel 2.2 wordt aangepast om gespecialiseerde zorg voor D-zep en GP+ te omvatten. Deze zorg wordt verleend in een instelling die hierop is toegerust.

Pgb-bedragen: De pgb-bedragen worden geïndexeerd voor 2025, waarbij toeslagen en tarieven worden aangepast aan het prijspeil.

Toelichting

De regeling voorziet in gespecialiseerde zorg voor deze doelgroepen binnen instellingen die hiervoor zijn toegerust. Voor D-zep wordt tijdelijke intensieve behandeling geboden om gedragsproblemen te stabiliseren, waarna de persoon kan terugkeren naar een reguliere woonsetting. GP+ vereist langdurige zorg in een gespecialiseerde omgeving vanwege de complexe interactie van psychiatrische en lichamelijke gezondheidsproblemen.

Expertisecentra en Kennisontwikkeling

De gespecialiseerde zorg wordt geleverd door expertisecentra die samenwerken met diverse disciplines om de kwaliteit van zorg te waarborgen. De Commissie Expertisecentra langdurige zorg (CElz) speelt hierbij een cruciale rol door te adviseren over het zorglandschap en de zorginhoud van deze gespecialiseerde zorg. Deze kennis en expertise worden gefaseerd beschikbaar gesteld voor cliënten die niet in een expertisecentrum verblijven.

Financiële Aspecten

De bekostiging van deze gespecialiseerde zorg wordt geregeld via de NZa-beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven gespecialiseerde zorg Wlz. Deze wijzigingen zijn budgettair neutraal door een verschuiving van bekostiging binnen de bestaande zorgzwaartepakketten.

De nieuwe regeling treedt in werking op 1 januari 2025, waardoor verzekerden met complexe zorgbehoeften beter ondersteund worden binnen de langdurige zorg.

Deze wijziging is een belangrijke stap in het verbeteren van de zorg voor kwetsbare doelgroepen met complexe zorgbehoeften, waarbij de nadruk ligt op gespecialiseerde zorg in een passende omgeving.

Het bericht Wijzigingen in Regeling Langdurige Zorg voor Ernstige Dementie en Gerontopsychiatrische Aandoeningen verscheen eerst op MedicalFacts.nl.

Het belang van het gebruik van de juiste gezondheidsproducten

Het kiezen van de juiste gezondheidsproducten voor jouw specifieke behoeften kan een uitdagende taak zijn. Met zoveel opties op de markt kan het overweldigend zijn om te bepalen welke producten het beste zijn voor jouw gezondheid. Echter, het gebruik van de juiste gezondheidsproducten kan een groot verschil maken in jouw algehele welzijn en vitaliteit. Hier zullen we enkele tips delen om jou te helpen de juiste gezondheidsproducten te vinden die passen bij jouw individuele behoeften en doelen.

Doe onderzoek naar verschillende merken en producten

Het is belangrijk om grondig onderzoek te doen naar de verschillende merken en producten die beschikbaar zijn op de markt. Kijk naar de ingrediënten, de reputatie van het merk en eventuele beoordelingen van andere gebruikers. Het is ook een goed idee om met een gezondheidsprofessional te overleggen, zoals een arts of diëtist, om advies te krijgen over welke producten het beste passen bij jouw specifieke behoeften.

Kies producten die passen bij jouw doelen

Het is essentieel om te bepalen wat jouw specifieke gezondheidsdoelen zijn voordat je gezondheidsproducten gaat kiezen. Of je nu op zoek bent naar supplementen voor gewichtsverlies, spieropbouw, stressvermindering of algemene gezondheidsondersteuning, zorg ervoor dat de producten die je kiest aansluiten bij deze doelen. Kies producten die zijn geformuleerd om jou te helpen de gewenste resultaten te behalen.

Let op kwaliteit en betrouwbaarheid

Bij het kiezen van gezondheidsproducten is het belangrijk om te letten op de kwaliteit en betrouwbaarheid van het product. Kies voor producten die zijn geproduceerd door gerenommeerde merken en die voldoen aan hoge kwaliteitsnormen. Controleer ook of het product is getest door een derde partij en of het voldoet aan alle wettelijke normen en voorschriften. Op deze manier voorkom je dat je producten gebruikt die mogelijk andere problemen veroorzaken of die je huidige problemen niet oplossen.

Luister naar je lichaam

Het is belangrijk om naar je lichaam te luisteren wanneer je gezondheidsproducten gebruikt. Let op hoe je lichaam reageert op de producten die je gebruikt en pas indien nodig je dosering of productkeuze aan. Als je bijwerkingen ervaart die niet aangegeven worden in de bijsluiter of als de producten niet het gewenste effect hebben, stop dan met het gebruik en raadpleeg een expert.

Probeer natuurlijke en biologische producten

Als je de voorkeur geeft aan natuurlijke en biologische producten, kies dan voor gezondheidsproducten die zijn gemaakt van natuurlijke en biologische ingrediënten. Deze producten zijn over het algemeen vrij van schadelijke chemicaliën en additieven en kunnen een gezondere keuze zijn voor jou en het milieu.

Varuvo: een betrouwbare bron voor gezondheidsproducten

Varuvo is een bekende leverancier van gezondheidsproducten en biedt een breed scala aan hoogwaardige supplementen, vitamines, mineralen en andere gezondheidsproducten. Varuvo staat bekend om zijn betrouwbare producten en professionele service en wordt vertrouwd door veel consumenten en gezondheidsprofessionals.

Met een uitgebreid assortiment aan producten die zijn ontworpen om te voldoen aan verschillende gezondheidsbehoeften, is het een uitstekende keuze voor wie op zoek is naar hoogwaardige gezondheidsproducten. Of je nu op zoek bent naar producten voor gewichtsverlies, immuun ondersteuning, energieverbetering of andere gezondheidsdoelen, hier vind je het allemaal.

`

Het bericht Het belang van het gebruik van de juiste gezondheidsproducten verscheen eerst op MedicalFacts.nl.

De Slimme Revolutie in de Gezondheidszorg

De zorg staat voor een revolutie. Pijnbestrijding met virtual reality, technologie om de groeiende zorgvraag aan te kunnen, en verpleging op afstand zijn slechts enkele voorbeelden van de innovaties die besproken worden tijdens HLTH Europe. Dit toonaangevende zorginnovatiecongres, oorspronkelijk uit de Verenigde Staten, maakt voor het eerst zijn opwachting in Europa en vindt van 17 tot en met 20 juni plaats in de RAI Amsterdam.

Het Bericht Gaat Verder Onder de Foto

HLTH, het meest vernieuwende zorginnovatiecongres van de Verenigde Staten, komt voor het eerst naar Europa. Zorgprofessionals, bedrijven en onderzoekers buigen zich van 17 tot en met 20 juni in RAI Amsterdam over de vraag hoe je technologie kunt gebruiken om de zorg slimmer te maken. Klik op de foto om het rechtenvrije beeld in hoge resolutie te downloaden.

De Europese gezondheidszorg kampt met tal van uitdagingen: een vergrijzende bevolking, tekorten aan zorgmedewerkers, en een toenemend aantal chronische aandoeningen. Tijdens HLTH Europe staan seminars, lezingen, workshops en een-op-een meetings in het teken van hoe technologie kan bijdragen aan een efficiëntere en betere zorg.

Complexe Zorgvraagstukken

“Nederland speelt wereldwijd een leidende rol op het gebied van technische innovaties in de zorg”, zegt Katy Fryatt, directeur HLTH Europe. Ze ziet Amsterdam als een cruciaal knooppunt voor medische innovaties dankzij de sterke logistiek en infrastructuur. “Amsterdam herbergt grote organisaties in de medische technologie, ambitieuze startups, het grootste universitair medisch centrum van Nederland, en talrijke kennisinstellingen. Bovendien is de stad centraal gelegen in Europa, met een venue van wereldklasse. We zijn verheugd om het Europese ecosysteem van de gezondheidszorg hier samen te brengen en bezoekers te laten zien welke revolutie onze sector te wachten staat. Dankzij big data, kunstmatige intelligentie en andere technologische innovaties wordt de zorg beter, toegankelijker en betaalbaarder.”

Chirurg en hoogleraar Digital Health Marlies Schijven benadrukt ook het belang van een Europees perspectief op zorginnovaties. “Wat in Amerika kan, is niet altijd mogelijk bij ons. En vice versa. Daarom is het zo belangrijk dat dit congres nu naar Europa is gekomen.”

‘Raakt Ons Allemaal’

Schijven zag bij eerdere edities van HLTH in Amerika dat ontmoetingen tussen zorgprofessionals en de industrie leidden tot nieuwe onderzoeken, startups, en innovaties. “Dit congres raakt ons allemaal”, benadrukt ze. “Het raakt de zorgmedewerkers, de patiënten, het onderwijs. We moeten samen ontdekken hoe we de complexe zorgvraagstukken van deze tijd aanpakken. Samen kunnen we de zorg slimmer maken en nadenken over hoe we omgaan met tekorten, nieuwe kansen, technologie en AI.”

Samenwerken voor de Toekomst

Zorgprofessionals, het bedrijfsleven en overheden komen samen op HLTH Europe. Tijdens het vierdaagse evenement presenteert Philips de Future Health Index 2024, een grootschalig onderzoek onder zorgbestuurders over trends en ontwikkelingen in de sector. Daarnaast geeft Gert-Jan Oskam een indrukwekkende presentatie. Deze Nederlander, die door een dwarslaesie verlamd was vanaf de nek, kreeg als eerste ter wereld implantaten op zijn schedel die signalen naar zijn ruggenmerg sturen, waardoor hij nu weer zelfstandig kan staan en stukjes kan lopen.

Over HLTH

HLTH is in enkele jaren uitgegroeid tot het belangrijkste evenement in Amerika voor innovatie in de gezondheidszorg. De evenementen trekken meer dan tienduizend bezoekers, duizenden CEO’s en ruim duizend startups. Na het succes in de VS komt HLTH nu voor het eerst naar Europa. HLTH Europe vindt plaats van 17 tot en met 20 juni in het RAI Amsterdam Convention Centre.

Over RAI Amsterdam

RAI Amsterdam is een internationale event- en congresorganisatie. Sinds 1893 brengt RAI Amsterdam mensen samen en inspireert ze door betekenisvolle ontmoetingen te organiseren en te faciliteren. Of het nu gaat om een publieksevenement, een groot congres, een internationale vakbeurs, een dance-event of een theatervoorstelling. In 2023 wisten ruim 1,5 miljoen bezoekers hun weg naar RAI Amsterdam te vinden, die jaarlijks circa 200 miljoen euro besteden in de stad aan hotelovernachtingen, taxi’s, openbaar vervoer, horeca en winkels.

Het bericht De Slimme Revolutie in de Gezondheidszorg verscheen eerst op MedicalFacts.nl.

Patiëntenparticipatie moet vanzelfsprekend worden

PGOsupport gaat voortaan verder onder de naam INVOLV. Deze naamswijziging maakt deel uit van een bredere herpositionering en strategische koerswijziging.

PGOsupport werd in 2008 opgericht om patiëntenorganisaties te versterken met adviestrajecten en cursussen. Echter, het belang van goede patiëntenparticipatie blijft toenemen. De ondersteunende rol van PGOsupport en de focus op voornamelijk patiëntenorganisaties is niet langer voldoende om duurzame participatie te waarborgen.

INVOLV: Participatie is essentieel voor goede zorg

INVOLV streeft ernaar dat participatie vanzelfsprekend wordt. Het wordt nog te vaak gezien als een formaliteit of verplichting, terwijl participatie de sleutel is tot betere zorg, welzijn en onderzoek. Dit is cruciaal voor een hogere kwaliteit van leven voor mensen met een aandoening of beperking.

Het centraal stellen van participatie vraagt om betere betrokkenheid, organisatie, educatie, motivatie en transformatie van alle relevante partijen in zorg, welzijn en onderzoek. Van denken over participatie naar participatie in de praktijk brengen.

Bij deze strategische omslag past een nieuwe naam: INVOLV.

Participatie beter vormgeven in onderzoek

“Om van patiëntenparticipatie een succes te maken, zijn krachtige patiënten- en cliëntenorganisaties essentieel,” zegt Dries Hettinga, directeur van INVOLV. “Maar zij kunnen niets bereiken als de andere kant van de tafel het belang van participatie niet inziet of niet effectief vormgeeft. Daarom willen wij participatie breder op de agenda zetten en richten we ons aanbod op meer doelgroepen, zoals onderzoekers. Dit is een spannend, maar waardevol nieuw hoofdstuk voor onze organisatie. De zorg kan immers alleen echt verbeteren door het betrekken van mensen die weten wat daarvoor nodig is.”

De koers- en naamwijziging gaat gepaard met een rebranding van alle communicatie, inclusief een nieuwe website (www.involv.nl), sociale media en marketingmaterialen.

Over INVOLV

INVOLV (voorheen PGOsupport) is een onafhankelijke kennis- en adviesorganisatie die werkt met en voor patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, onderzoekers en andere partijen in zorg en welzijn. De organisatie biedt trainingen en advies over effectieve en duurzame patiëntenparticipatie. De focus ligt op het versterken van dialoog en samenwerking tussen patiëntenorganisaties en hun samenwerkingspartners, omdat die samenwerking de basis is voor meer impact op de kwaliteit van zorg en leven.

Het bericht Patiëntenparticipatie moet vanzelfsprekend worden verscheen eerst op MedicalFacts.nl.

Veilig opleiden in nieuw Simulatiecentrum in Franciscus Vlietland

Franciscus zet nieuwe stap naar zorgoptimalisatie met Simulatiecentrum

In een tijd waarin de zorgvraag verandert door vergrijzing en complexere patiëntenzorg, zet Franciscus een belangrijke stap in de richting van zorgoptimalisatie met de opening van het Simulatiecentrum in Franciscus Vlietland. Het doel is om de opleidingen aan te passen aan deze veranderende omstandigheden. In simulatieruimtes kunnen zorgprofessionals nu veilig en multidisciplinair oefenen zonder dat de patiëntenzorg hieronder lijdt. Marlies Jansen-Landheer, lid van de Raad van Bestuur van Franciscus, zegt trots: “Wij zijn heel trots op het nieuwe Simulatiecentrum, dat enorm gaat bijdragen aan verdere professionalisering in het opleiden van onze professionals, werkplezier en de kwaliteit van zorg voor onze patiënten.”

Beslissingen onder druk

In de gezondheidszorg moeten zorgverleners vaak binnen enkele seconden cruciale beslissingen nemen over de behandeling van een patiënt. Of het nu gaat om handelen in een noodsituatie of het behandelen van een patiënt met meerdere aandoeningen, goede communicatie en besluitvaardigheid zijn essentieel. Met het nieuwe Simulatiecentrum bereidt Franciscus haar zorgverleners optimaal voor op dergelijke situaties.

Franciscus Simulatiecentrum: Een veilige en realistische leeromgeving

Het Simulatiecentrum biedt 14 ruimten waar realistische ziekenhuisscenario’s worden nagebootst. Dit biedt medewerkers de mogelijkheid om te trainen en te leren in een veilige omgeving. Diverse ziekenhuisafdelingen, zoals een verloskamer, Spoedeisende Hulp, Operatiekamer, Anesthesie en Intensive Care, zijn nagebouwd. Daarnaast zijn er coachingruimten en een debriefingruimte met observatieraam. De simulatieruimtes zijn uitgerust met dezelfde apparatuur als op de werkvloer. Scenario’s worden uitgevoerd met levensechte poppen en hologrampatiënten die reageren op de handelingen van de professionals.

Samenwerking en communicatie

Het Simulatiecentrum legt de nadruk niet alleen op technische vaardigheden, maar ook op de onderlinge communicatie en samenwerking tussen verschillende disciplines binnen het ziekenhuis. Een belangrijk onderdeel van de training is ook de communicatie met de patiënt, evenals de communicatie tussen collega’s en met mantelzorgers.

Toekomstige uitbreidingen

Franciscus heeft de ambitie om in de toekomst simulatietrainingen aan te bieden aan huisartsen, verpleeghuiszorgmedewerkers, onderwijsinstellingen en mantelzorgers. Hiermee streeft Franciscus naar een verdere verhoging van de zorgkwaliteit en een bredere betrokkenheid van de gemeenschap bij het streven naar optimale patiëntenzorg.

Het bericht Veilig opleiden in nieuw Simulatiecentrum in Franciscus Vlietland verscheen eerst op MedicalFacts.nl.

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On PinterestVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinCheck Our FeedVisit Us On Instagram