Ondersteuning van mantelzorgers, cliënten en patiënten met raad en daad

“De Cliëntondersteuners en Mantelzorgmakelaars van MedEasy ontlasten mantelzorgers door hen te ondersteunen en te informeren over de zorgmogelijkheden en het organiseren van zorg op maat met zorgpartners uit de regio. Onze mantelzorgmakelaars kunnen allerlei regeltaken overnemen zodat er weer meer tijd en aandacht is voor de echte mantelzorgtaken.”

Wat doet een cliëntondersteuner voor je ?

Als je zorg nodig hebt sta je er vaak alleen voor. Ook het geven van mantelzorg is een intensieve en niet alledaagse taak. Veel mensen zien zichzelf niet als mantelzorger. Toch verzorgen velen een ziek familielid, een gehandicapte naaste of een hulpbehoevende buur. Mantelzorgen overkomt je. Je bent mantelzorger als je langere tijd en onbetaald zorg geeft aan een naaste. Deze zorg is meer dan de zorg die je normaal zou verlenen aan een familielid of bekende

Een mantelzorger is geen beroepsmatige zorgverlener.  En de langdurig zorg aan een hulpbehoevende oudere, chronisch zieke of gehandicapt kind of chronisch zieke naaste is niet alleen dankbaar maar ook belastend.

Een mantelzorgmakelaar kan helpen de zorgbehoefte in kaart te brengen. Te helpen bij het aanvragen van zorg bij de gemeente, het Wmo-loket, sociaal wijkteam, zorgkantoor of zorgverzekering. Een mantelzorgmakelaar ondersteunt desgewenst bij het aanvragen van een indicatie, het voeren van een keukentafelgesprek, en/of het verzorgen van de administratie van zorg vanuit de Wmo, Wlz, JW en Zvw. Ook kan een mantelzorgmakelaar je helpen bij het indienen van een bezwaar tegen een beschikking van de gemeente of het zorgkantoor.

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On PinterestVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinCheck Our FeedVisit Us On Instagram