Recente Studies Onderzoeken de Effectiviteit van Dolfijntherapie voor Kinderen met Autisme

In een reeks recente studies is de effectiviteit van dolfijntherapie (DAT) onderzocht voor kinderen met ontwikkelingsstoornissen en autismespectrumstoornissen (ASS). Hoewel sommige onderzoeken positieve resultaten rapporteren, blijft het bewijs gemengd en zijn verdere rigoureuze studies noodzakelijk om definitieve conclusies te trekken. Hier zijn de belangrijkste bevindingen uit deze studies.

Langetermijneffecten van Dolfijntherapie: Resultaten van Ouderenquête (Rugevičius et al., 2017) onderzocht de langetermijneffecten van DAT bij kinderen met ontwikkelingsstoornissen. Positieve veranderingen in gedrag, sensorische en cognitieve gebieden werden waargenomen bij 60% van de deelnemers. Langetermijneffecten werden echter slechts bij 33,3% van de gevallen gerapporteerd, wat wijst op enige voordelen maar beperkte blijvende impact. De studie rapporteerde een P-waarde van minder dan 0,05 (p<0,05), wat duidt op een statistisch significante relatie tussen de ernst van gedrags- en emotionele moeilijkheden en de effecten van DAT (Rugevičius et al., 2017).

Derde keer is scheepsrecht of drie keer is scheepsrecht? Een geactualiseerde beoordeling van de effectiviteit van dolfijntherapie voor autisme en ontwikkelingsstoornissen (Marino & Lilienfeld, 2021) beoordeelde kritisch recente DAT-studies, waarbij methodologische tekortkomingen werden benadrukt en werd geconcludeerd dat er onvoldoende bewijs is om de effectiviteit van DAT te ondersteunen. Deze review rapporteerde geen specifieke P-waarden, omdat het een kritische evaluatie van bestaande literatuur betreft in plaats van een nieuwe empirische studie (Marino & Lilienfeld, 2021).

Dolfijntherapie met Ouderbetrokkenheid voor Kinderen met Ernstige Beperkingen (Stumpf & Breitenbach, 2014) toonde aan dat de integratie van ouders in DAT de ouder-kind interacties verbeterde en stabiele positieve effecten had. Hoewel specifieke P-waarden niet gedetailleerd zijn in de beschikbare samenvatting, wees de studie op significante resultaten op basis van een gecontroleerd pretest-posttest ontwerp (Stumpf & Breitenbach, 2014).

Analyse van EEG-signalen bij een patiënt met spastische cerebrale parese ondergaan dolfijntherapieën (Matamoros et al., 2022) onderzocht EEG-signalen tijdens DAT en toonde aan dat de hersenactiviteit bij de patiënt toenam, wat wijst op neurologische voordelen van de therapie. Specifieke P-waarden worden echter niet gerapporteerd in de samenvatting van de studie (Matamoros et al., 2022).

Dynamiek van neuromodulerende en hormonale systemen bij kinderen met autismespectrumstoornissen onder invloed van dolfijntherapie (Nuvoli et al., 2022) rapporteerde significante hormonale veranderingen bij kinderen met ASS die DAT ondergingen, met verbeteringen in klinische symptomen zoals hyperactiviteit en agressie. Deze studie rapporteerde een P-waarde van minder dan 0,05 (p<0,05), wat duidt op statistisch significante resultaten (Nuvoli et al., 2022).

Gedetailleerde Analyse Tabel

SerienummerTitel & LinkInzichtAantal Citaten1Langetermijneffecten van Dolfijntherapie: Resultaten van Ouderenquête (Rugevičius et al., 2017)Positieve gedrags-, sensorische en cognitieve veranderingen bij 60% van de kinderen, met langetermijneffecten bij 33,3%, maar beperkte blijvende impact.12Derde keer is scheepsrecht of drie keer is scheepsrecht? Een geactualiseerde beoordeling van de effectiviteit van dolfijntherapie voor autisme en ontwikkelingsstoornissen (Marino & Lilienfeld, 2021)Benadrukt methodologische tekortkomingen en concludeert dat er onvoldoende bewijs is voor de effectiviteit van DAT, met de nadruk op de behoefte aan strengere studies.33Dolfijntherapie met Ouderbetrokkenheid voor Kinderen met Ernstige Beperkingen (Stumpf & Breitenbach, 2014)Toont stabiele, positieve effecten en verbeterde ouder-kind interacties, wat wijst op de voordelen van een gezinsgerichte benadering van DAT.134Analyse van EEG-signalen bij een patiënt met spastische cerebrale parese ondergaan dolfijntherapieën (Matamoros et al., 2022)Toont verhoogde hersenactiviteit bij een patiënt met spastische cerebrale parese tijdens DAT, wat wijst op mogelijke neurologische voordelen.–5Dynamiek van neuromodulerende en hormonale systemen bij kinderen met autismespectrumstoornissen onder invloed van dolfijntherapie (Nuvoli et al., 2022)Rapporteert significante hormonale veranderingen en verbeteringen in symptomen zoals hyperactiviteit en agressie bij kinderen met ASS die DAT ondergingen, wat wijst op een biochemische impact.–

Voordelen en Risico’s van Dolfijntherapie voor Kinderen met Autisme

Voordelen:

Verbetering van Gedrag en Emoties: Studies tonen aan dat kinderen met autisme positieve veranderingen kunnen ervaren in hun gedrag, zoals verminderde hyperactiviteit en agressie, en verbeterde sociale interacties en communicatieve vaardigheden (Nuvoli et al., 2022).

Neurologische Voordelen: Er is bewijs dat dolfijntherapie de hersenactiviteit verhoogt, wat kan wijzen op verbeterde neurologische functies (Matamoros et al., 2022).

Ouder-Kind Interactie: Integratie van ouders in de therapie kan de ouder-kind interacties verbeteren, wat een positief effect kan hebben op het algehele welzijn van het kind (Stumpf & Breitenbach, 2014).

Risico’s:

Beperkte Lange Termijn Effectiviteit: Sommige studies wijzen erop dat de positieve effecten van dolfijntherapie mogelijk kortstondig zijn en na verloop van tijd afnemen (Rugevičius et al., 2017).

Gebrek aan Rigoureus Bewijs: Er is nog steeds onvoldoende rigoureus bewijs om de effectiviteit van dolfijntherapie volledig te ondersteunen, wat vragen oproept over de betrouwbaarheid en reproduceerbaarheid van de resultaten (Marino & Lilienfeld, 2021).

Fysieke Risico’s: Interactie met grote dieren zoals dolfijnen kan fysieke risico’s met zich meebrengen, zoals verwondingen door onvoorspelbaar gedrag van de dieren.

Vergelijking met Andere Dierondersteunde Therapieën

Dolfijntherapie (DAT) wordt vaak vergeleken met andere vormen van dierondersteunde therapieën (AAT) zoals therapie met honden, paarden (hippotherapie) en kleinere huisdieren.

Effectiviteit: Terwijl sommige studies voordelen melden van DAT, zoals verbeterde sociale vaardigheden en verminderde gedragsproblemen, vertonen andere AAT-vormen vergelijkbare voordelen met wellicht minder logistieke en ethische complicaties. Therapiehonden en paarden zijn bijvoorbeeld vaker onderwerp van rigoureuze studies die hun effectiviteit ondersteunen.

Toegankelijkheid: Andere AAT-vormen zijn vaak gemakkelijker toegankelijk en minder kostbaar dan DAT. Het gebruik van honden en paarden in therapieën is wijdverspreid en goed gedocumenteerd, terwijl DAT meer gespecialiseerde faciliteiten en training vereist.

Risico’s en Ethische Overwegingen: Therapie met kleinere huisdieren of honden brengt over het algemeen minder fysieke risico’s met zich mee dan interactie met grote zeezoogdieren zoals dolfijnen.

Ethische Overwegingen Rondom Dolfijntherapie

Dierenwelzijn: Een van de belangrijkste ethische zorgen is het welzijn van de dolfijnen. Dolfijnen in gevangenschap worden vaak blootgesteld aan stress en een beperkte leefomgeving die niet overeenkomt met hun natuurlijke habitat. Dit kan leiden tot gezondheidsproblemen en abnormaal gedrag bij de dieren.

Educatieve Waarde vs. Exploitatie: Hoewel dolfijntherapie vaak wordt gepromoot vanwege de potentiële therapeutische voordelen, bestaat er bezorgdheid dat het vooral commercieel gedreven is en dat de educatieve en therapeutische waarde niet altijd opweegt tegen de exploitatie van de dieren.

Informed Consent en Verwachtingsmanagement: Ouders en verzorgers moeten volledig geïnformeerd worden over de beperkte en gemengde bewijsbasis voor de effectiviteit van DAT, zodat zij realistische verwachtingen hebben en weloverwogen beslissingen kunnen nemen.

Het bericht Recente Studies Onderzoeken de Effectiviteit van Dolfijntherapie voor Kinderen met Autisme verscheen eerst op MedicalFacts.nl.

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On PinterestVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinCheck Our FeedVisit Us On Instagram