Pia Dijkstra nieuwe minister van Medische zaken; Conny Helder blijft minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

In een opmerkelijke ontwikkeling binnen het Nederlandse kabinet is Pia Dijkstra benoemd tot de nieuwe minister van Medische Zorg, terwijl Conny Helder haar rol als minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport blijft vervullen. Deze aankondiging werd gedaan in een brief van minister Helder aan de Tweede Kamer, waarin de taakverdeling tussen de beide ministers werd vastgelegd.

De nieuwe portefeuilleverdeling ziet er als volgt uit:

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Conny Helder):

Langdurige zorg: ouderenzorg, gehandicaptenzorg, mensen met een beperking

GGZ (incl. verslavingszorg)

Wijkverpleegkundige zorg

Persoonsgebonden budget

Kwaliteitsbeleid in de zorgsector

Arbeidsmarktbeleid (incl. initiële zorgopleidingen en Wet Topinkomens)

Sport

Coördinatie van verantwoording inzake COVID-19 bij VWS

Rechtmatige zorg en goed bestuur

Ontregelde zorg

Organiseerbaarheid en regionalisering

Beleidskader voor patiënten- en cliëntenorganisaties

Taskforce Optimale inzet zorgmedewerkers

Zorgbonus, Nationale Zorgreserve en coronabanen

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

Eigenaarstaken voor de concernorganisaties van VWS

Minister voor Medische Zorg (Pia Dijkstra):

Curatieve Zorg

Beheer van de aanpak van COVID-19

Bevolkingsonderzoeken, waaronder kankeronderzoek

Zorgverzekeringswet

Zorgtoeslag

Pakketbeheer

Drugsbeleid

Genees- en hulpmiddelen

Gezondheidsbescherming, waaronder voedselveiligheid en productveiligheid met toezicht door NVWA

Infectieziektebestrijding

Medische technologie en innovatie

Medisch-ethische vraagstukken

Pandemische paraatheid

Betaalbaarheid van de zorg

Medisch-specialistische vervolgopleidingen (incl. Wet BIG)

Duurzaamheid in de zorg

De staatssecretaris van VWS behoudt haar portefeuille zoals deze was. Het is belangrijk op te merken dat de minister van VWS eindverantwoordelijk blijft voor de organisatie. Deze herverdeling van taken en verantwoordelijkheden binnen het kabinet belooft een interessante periode voor de Nederlandse gezondheidszorg en het welzijn van haar burgers.

Bron: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Het bericht Pia Dijkstra nieuwe minister van Medische zaken; Conny Helder blijft minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verscheen eerst op MedicalFacts.nl.

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On PinterestVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinCheck Our FeedVisit Us On Instagram