COVID-19 nog steeds bedreiging voor mensen met een kwetsbare gezondheid

Sinds het einde van de pandemie is de maatschappelijke impact van COVID-19 afgenomen. We zijn in het algemeen minder bang en testen minder. Desondanks blijft het virus onder ons, met nieuwe varianten, waardoor het virus nog steeds een bedreiging vormt voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Zij lopen het risico op ziekenhuisopname of overlijden. Ecraid en UMC Utrecht onderzoeken of een kandidaat-geneesmiddel individuen met een kwetsbare gezondheid kan beschermen tegen ziekenhuisopname of overlijden als gevolg van een milde tot matige COVID-19 besmetting. Het onderzoek richt zich op het beoordelen van de werkzaamheid en veiligheid.

Vanwege verschillende tekortkomingen in momenteel beschikbare antivirale middelen tegen COVID-19 (zoals mogelijke interacties met andere medicijnen) is er dringend behoefte aan nieuwe en verbeterde behandelingen die het risico op ziekenhuisopname of overlijden voor mensen met een kwetsbare gezondheid kunnen verminderen. De regelgevende instantie en ethische commissie in Nederland hebben de uitvoering van deze fase 3-studie goedgekeurd na beoordeling van gegevens uit eerdere klinische studies van het experimentele antivirale onderzoeksmiddel. Het wordt in tabletvorm ingenomen.

De studie COVID-19

Het onderzoek zal worden uitgevoerd op ongeveer 330 onderzoekslocaties, waaronder in de Verenigde Staten, Europa en Japan. UMC Utrecht is het deelnemende ziekenhuis in Nederland. De studie richt zich op het beoordelen van veiligheid en werkzaamheid, met nadruk op de vraag of het onderzoeksmiddel het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen vermindert.

Studieleider Prof. Marc Bonten (CEO Ecraid en arts-microbioloog aan UMC Utrecht) legt uit: “COVID-19 heeft niet langer de maatschappelijke impact die het een paar jaar geleden had. Dat betekent echter niet dat het geen risico meer vormt voor mensen met een verminderde gezondheid; integendeel! Nieuwe medicijnen zijn nog steeds nodig om lijden en hogere zorgkosten te voorkomen.”

Op basis van gegevens uit eerdere studies hebben de regelgevende instanties in Nederland toestemming verleend aan UMC Utrecht om deel te nemen aan de uitvoering van dit grootschalige, wereldwijde onderzoek.

Voor wie is het onderzoeksmiddel bedoeld?

Personen die een hoog risico lopen op een ernstig verloop van COVID-19, zoals mensen van 70 jaar en ouder (ongeacht andere risicofactoren), of mensen jonger dan 70 jaar met meerdere risicofactoren zoals , alles ongeacht de vaccinatiestatus voor COVID-19. Bezoek de website voor een volledig overzicht en meer informatie: www.vaccinatiestudie.

Bron: UMC Utrecht

Het bericht COVID-19 nog steeds bedreiging voor mensen met een kwetsbare gezondheid verscheen eerst op MedicalFacts.nl.

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On PinterestVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinCheck Our FeedVisit Us On Instagram