Vermoeidheid van patiënten met post-covid heeft lichamelijke oorzaak

Onderzoekers van Amsterdam UMC en de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) hebben ontdekt dat de aanhoudende vermoeidheid bij patiënten met post-covid een lichamelijke oorzaak heeft. “We zien veranderingen in de spieren bij deze patiënten”, zegt hoogleraar Inwendige geneeskunde Michèle van Vugt. De resultaten van de studie zijn vandaag gepubliceerd in Nature Communications.

25 patiënten met post-covid en 21 gezonde controledeelnemers deden mee aan het onderzoek. Alle deelnemers moesten gedurende 15 minuten een fietstest uitvoeren. Deze fietstest veroorzaakt bij mensen met post-covid een langdurige verergering van klachten, post-exertionele malaise (PEM) genaamd. Bij PEM is sprake van extreme vermoeidheid na fysieke, cognitieve of emotionele inspanning. De mate van inspanning waarbij PEM ontstaat, is onbekend en verschilt per persoon.

Minder energie

De onderzoekers bekeken 1 week vóór de fietstest en 1 dag na de test het bloed en spierweefsel. VU-bewegingswetenschapper Rob Wüst: “We zagen in het spierweefsel van de patiënten verschillende afwijkingen. Op celniveau zagen we dat de mitochondriën van de spier, ook wel de energiefabrieken van de cel, minder goed functioneren en dat ze minder energie produceren.” Van Vugt voegt toe: “De oorzaak van de vermoeidheid is dus echt biologisch. Spieren hebben energie nodig om te bewegen. Door deze vondst kunnen we nu onderzoeken wat een goede behandeling is voor mensen met post-covid.”

Een van de theorieën over post-covid is dat er coronavirusdeeltjes in het lichaam blijven bij mensen die het coronavirus hebben gehad. “In de spieren zien wij hier momenteel geen aanwijzingen voor”, zegt Van Vugt hierover. De onderzoekers zagen ook dat hart en longen goed functioneerden bij de patiënten. De sterk verminderde conditie komt dus niet door afwijkingen aan het hart of de longen. 

Averechts 

Sporten is niet altijd goed voor patiënten met post-covid. Brent Appelman, arts-onderzoeker infectieziekten bij Amsterdam UMC: “Concreet adviseren wij deze patiënten hun fysieke grenzen te bewaken en hier niet overheen te gaan. Denk aan lichte inspanning die niet leidt tot verergering van de klachten. Wandelen is goed, of fietsen op een elektrische fiets, om de fysieke conditie enigszins te behouden. Houd  daarbij rekening dat iedere patiënt een andere grens heeft.” Van Vugt waarschuwt: “Doordat klachten kunnen verergeren na fysieke inspanning, werken sommige klassieke vormen van revalidatie en fysiotherapie juist averechts voor het herstel van deze patiënten.” 

Post-covid-symptomen

Hoewel de meerderheid van de mensen die besmet zijn met het SARS-CoV-2-virus binnen enkele weken herstelt, krijgt een kleine groep post-covid. Klachten bij patiënten met post-covid bestaan naast post-exertionele malaise (PEM) onder andere uit ernstige cognitieve problemen (hersenmist), vermoeidheid en inspanningsintolerantie.

Bron: Amsterdam UMC

Het bericht Vermoeidheid van patiënten met post-covid heeft lichamelijke oorzaak verscheen eerst op MedicalFacts.nl.

Housing first werpt vruchten af in ’s Hertogenbosch

NOS-reportage: Op weg naar een dakloosvrij Nederland: Wonen Eerst als inspiratie

In een wereld waar problemen vaak complex en diep geworteld zijn, is het verfrissend om een aanpak te zien die eenvoudig en doeltreffend is. Thijs Honig, directeur van Maatschappelijke Opvang Den Bosch, heeft deze eenvoudige en effectieve aanpak geïntroduceerd met Housing First / Wonen Eerst, een initiatief dat streeft naar het oplossen van het daklozenprobleem.

Traditioneel moesten daklozen vaak eerst “beter” worden “meewerken” en afkicken etcetera, bijvoorbeeld door het stoppen van middelenmisbruik, voordat ze in aanmerking kwamen voor een eigen woning. Dit proces was tijdrovend en werkte niet altijd effectief. Honig realiseerde zich dat een fundamentele verandering nodig was.

De inspiratie voor Wonen Eerst kwam uit het Amerikaanse initiatief Housing First, waarbij daklozen eerst in een woning worden geplaatst en deze woning dient als basis voor verdere zorgverlening. Het idee is simpel maar krachtig: geef mensen een dak boven hun hoofd en bied vervolgens de benodigde ondersteuning om hun leven weer op de rails te krijgen.

Een inspirerend voorbeeld van het succes van deze aanpak is het verhaal van Patrick, een voormalig dakloze die nu in zijn Wonen Eerst-woning in Den Bosch woont en verslavingstherapie ontvangt. Zijn verhaal laat zien dat een stabiele woonplek de basis kan vormen voor herstel en een nieuw begin.

Natuurlijk zijn er uitdagingen, met name in een tijd waarin de woningnood hoog is. Thijs Honig benadrukt het belang van bouwen om deze crisis aan te pakken. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid om dakloosheid te voorkomen, en dit vraagt om samenwerking en vertrouwen tussen alle betrokken partijen.

Simone Van Raak, een waardevolle kracht binnen dit initiatief, laat zien dat vertrouwen in elkaar cruciaal is voor succes. Haar inzet en betrokkenheid zijn onmisbaar bij het realiseren van een waardige woonplek voor iedereen, ongeacht hun achtergrond.

Kortom, Wonen Eerst is een veelbelovend initiatief dat aantoont dat een eenvoudige en mensgerichte benadering effectief kan zijn bij het aanpakken van complexe maatschappelijke problemen zoals dakloosheid. Het is een inspiratiebron voor de rest van Nederland en een stap in de richting van een dakloosvrije toekomst, waarin iedereen een veilige en stabiele woonplek heeft. Laten we hopen dat initiatieven als deze zich verspreiden en bijdragen aan een rechtvaardigere samenleving. Vanuit mijn ervaring als onafhankelijk cliëntondersteuner met als specialiteit complexe casuïstiek en multiproblematiek heb ik veel te maken met cliënten die dakloos zijn of plotseling dakloos worden. Mooi om te zien dat in Den Bosch al hele mooie stappen worden gezet.

Het bericht Housing first werpt vruchten af in ’s Hertogenbosch verscheen eerst op MedicalFacts.nl.

Doorbraak in digitale verwijzing met VerwijsHulp010, ZorgDomein en Point

VerwijsHulp010, de regionale coördinatiefunctie voor verwijzers in Rotterdam en omliggende gemeenten, deelt met trots een baanbrekende ontwikkeling: de succesvolle totstandkoming van een digitale route tussen ZorgDomein en Point. Deze innovatieve koppeling, die per 2 januari 2024 operationeel is, biedt huisartsen de mogelijkheid om verwijzingen naar VerwijsHulp010 naadloos en veilig digitaal te verzenden en te ontvangen.

Deze mijlpaal is het resultaat van een gezamenlijk project geleid door RijnmondNet, Rijnmond Dokters, VerwijsHulp010, Point en ZorgDomein.

Het is van essentieel belang dat verwijzers eerst telefonisch contact opnemen met de acute zorgbemiddeling van VerwijsHulp010 via 010-8990161. Daarna kunnen zij eenvoudig het plaatsingsverzoek digitaal verzenden via ZorgDomein die via de nieuwe koppeling in Point ontvangen wordt.  VerwijsHulp010 verwerkt de aanmelding binnen Point en houdt de huisarts op de hoogte van de voortgang.

“Zorgdomein to the Point”

Anita Kokje, manager bij VerwijsHulp010 vertelt:’ Deze innovatieve koppeling biedt aanzienlijke voordelen voor hulpverleners in de zorgsector. Het stelt hen in staat om naadloos vanuit hun eigen systeem te blijven werken, waarbij huisartsen toegang hebben tot hun eigen dossier via ZorgDomein en VerwijsHulp010 gebruikmaakt van Point. De koppeling minimaliseert aanzienlijk de administratieve lasten, waardoor hulpverleners efficiënter kunnen opereren zonder de noodzaak van dubbel typen of extra mail handelingen. Bovendien waarborgt de veilige verzending en verwerking van patiëntgegevens de privacy en integriteit van medische informatie. Irma Jeremiasse, manager bij VerwijsHulp010 vult aan: ’VerwijsHulp010 kan dankzij deze koppeling beter prioriteren bij schaarste, aangezien alle aanmeldingen in één systeem worden geregistreerd. De betrouwbaarheid van data wordt verder vergroot doordat VerwijsHulp010 deze uit één bron kan halen.’

Deze succesvolle implementatie is niet alleen een lokale triomf, maar vormt ook een primeur voor coördinatiefuncties in heel Nederland. Diverse regio’s kijken met belangstelling toe.

Het bericht Doorbraak in digitale verwijzing met VerwijsHulp010, ZorgDomein en Point verscheen eerst op MedicalFacts.nl.

Oproep aan het nieuwe kabinet: #StopHetPreferentiebeleid!

De Keerzijde van het Preferentiebeleid

Het preferentiebeleid, dat bedoeld was om kosten te besparen in de gezondheidszorg, heeft helaas een duidelijke keerzijde. Het leidt inmiddels tot leveringsproblemen en tekorten van essentiële medicijnen, waardoor patiënten met lege handen staan en hun behandeling in gevaar komt. Bovendien legt het beleid druk op apothekers, die uren moeten besteden aan het zoeken naar alternatieven en vaak ondankbaar werk verrichten. Het is hoog tijd om de nadelen van het preferentiebeleid serieus te nemen en na te denken over meer duurzame oplossingen die de toegang tot cruciale medicatie waarborgen zonder de kwaliteit van zorg in gevaar te brengen.

De winter en het covid- en griepseizoen zijn amper begonnen maar is er al geen co-trimoxazol, geen doxycycline meer. En ook is de amoxicilline bijna op. Het resultaat: Huilende patiënten in paniek met een lage weerstand na chemotherapie aan de balie bij een apotheek en huisarts. Ze hebben geen toegang tot de medicijnen die ze dringend nodig hebben, en nu moeten ze terug naar het ziekenhuis.

Artsen bellen boos naar apothekers, vragen waarom hun voorraad niet op orde is, en waarom ze niet kunnen voorschrijven wat nodig is. Ze zeggen dat het zo echt niet meer kan. En dan hebben we nog de overheid, die de problemen wegwuift en beweert dat het aan China ligt, terwijl er in de rest van Europa veel minder tekorten zijn, dit schrijft Jordi Butterhoff MBA, Ervaren Openbaar Apotheker Specialist | Consultant | Coach in een oproep op LinkedIn om het preferentiebeleid te stoppen.

Een terechte oproep. Want hoe lang kunnen we dit nog tolereren? Wat gaat het nieuw kabinet hieraan doen? Hoe lang moeten mensen in de apotheek alternatieven blijven zoeken, grote potten medicijnen uitvullen, en zich dan laten uitschelden omdat de patiënt dat merk niet kan of wil verdragen? En hoe veel extra kosten blijven te tolereren als patiënten door medicijntekorten terug moeten vallen op dure ziekenhuiszorg? Wat is nu nog het nut voor huisarts en apotheker om willens en wetens te handelen conform het landelijk preferentiebeleid?

De oplossing is heel simpel:

Stop met het preferentiebeleid!

Het stopzetten van het preferentiebeleid heeft tal van voordelen:

Verbeterde toegang tot medicijnen: Zonder preferentiebeleid kunnen patiënten gemakkelijker toegang krijgen tot het medicijn dat het meest geschikt is voor hun individuele behoeften, zonder beperkingen op basis van merkvoorkeur.

Minder leveringsproblemen: Het preferentiebeleid kan leiden tot tekorten en leveringsproblemen van specifieke merken, wat de behandeling van patiënten in gevaar kan brengen. Door het beleid af te schaffen, kunnen deze problemen worden verminderd.

Concurrentie op prijs en kwaliteit: Zonder preferentiebeleid zouden fabrikanten worden gestimuleerd om te concurreren op prijs en kwaliteit, wat kan leiden tot een breder scala aan beschikbare opties.

Verbeterde keuzevrijheid: Patiënten zouden de vrijheid hebben om samen met hun zorgverleners te beslissen welk medicijn het beste bij hun behoeften past, in plaats van beperkt te worden tot specifieke preferente merken.

Minder administratieve lasten: Afschaffing van het preferentiebeleid kan de administratieve lasten voor apothekers en zorgverleners verminderen, omdat ze niet langer alternatieven hoeven te zoeken en administratieve procedures hoeven te volgen die gepaard gaan met preferentiële medicijnen.

Langere houdbaarheid van medicijnen: Het preferentiebeleid kan leiden tot frequente veranderingen in medicijnleveranciers, wat de houdbaarheid en stabiliteit van medicijnen in gevaar kan brengen. Zonder dit beleid kunnen medicijnen langer beschikbaar blijven.

Betere zorgkwaliteit: Het afschaffen van het preferentiebeleid kan zorgverleners in staat stellen om medicijnen voor te schrijven op basis van hun klinische beoordeling en de individuele behoeften van de patiënt, wat kan leiden tot een verbeterde kwaliteit van zorg.Al met al zijn er verschillende potentiële voordelen verbonden aan het afschaffen van het landelijk preferentiebeleid, hoewel het belangrijk is om zorgvuldig na te denken over de mogelijke nadelen en alternatieve beleidsmaatregelen voordat een dergelijke verandering wordt doorgevoerd.

Patiënten kunnen samen met hun apotheker beslissen welk medicijn en apparaat het beste bij hen past.

Het is tijd om ons grote zorgen te maken. We moeten inzien dat dit niet langer kan doorgaan. Het uitgewrongen prijsbeleid heeft inmiddels ernstige gevolgen voor de extramurale farmacie, die uiteindelijk leidt tot een stijging van de intramurale uitgaven. Mensen moeten weer worden opgenomen in het ziekenhuis vanwege medicijntekorten, en op de lange termijn worden ziektes en aandoeningen niet voorkomen.

Het is tijd voor verandering in 2024! Ministerie van VWS en zorgverzekeraars schuif die kaasschaaf en Excel-sheets aan de kant en denk weer met een zorghart. Want waar we patiënten en zorgverleners dus mee confronteren is niet langer houdbaar. #StopHetPreferentiebeleid

Het bericht Oproep aan het nieuwe kabinet: #StopHetPreferentiebeleid! verscheen eerst op MedicalFacts.nl.

Huisarts belangrijke schakel in vroeg opsporen hart- en vaatziekten

Huisartsen kunnen proactief hart- en vaatziekten eerder opsporen bij mensen met een verhoogd risico. Dat publiceerden onderzoekers vandaag in wetenschappelijk tijdschrift The Lancet Public Health. Hiervoor is het wel belangrijk dat huisartsen versterking krijgen. Hoe dat er precies uit ziet moet uit vervolgonderzoek blijken.

De Hartstichting financierde het onderzoek dat werd uitgevoerd door de universitair medische centra van Utrecht, Groningen en Rotterdam en de technische universiteit Twente.

Hartfalen, boezemfibrilleren en aandoening van de kransslagaders. Dat zijn de drie chronische hartziektes waar huisartsen uit 25 praktijken door heel Nederland naar op zoek gingen. Voor al deze ziektes geldt dat het belangrijk is om er snel bij te zijn. Als patiënten niet op tijd de juiste behandeling krijgen, gaat het hart verder achteruit. Uiteindelijk kan dit ook een hartinfarct of herseninfarct veroorzaken.

Hoger risico

Mensen die aan het onderzoek meededen waren al onder controle bij de huisarts voor COPD of diabetes type 2. Zij hebben een hoger risico op hart- en vaatziekten. De helft van de patiënten kreeg de gebruikelijke zorg. Bij de andere helft zocht de huisarts actief naar tekenen van de drie genoemde hartziektes met behulp van een vragenlijst, lichamelijk onderzoek, een hartfilmpje en bloedonderzoek. Bij afwijkingen volgde verwijzing naar de cardioloog en echografie van het hart.

Twee keer zo vaak diagnose

Bij de mensen die extra onderzoek kregen stelde de huisarts meer dan twee keer zo vaak één of meer van de ziektes hartfalen, boezemfibrilleren of aandoening van de kransslagaders vast. De meest vastgestelde hartziekte was daarbij hartfalen. Dit is een ernstige aandoening die steeds vaker voorkomt. Een te late start met de behandeling vergroot de kans dat iemand in het ziekenhuis terechtkomt en dat iemand vroegtijdig overlijdt.

Uitvoerbaar

Dit is de eerste succesvolle proactieve vroege opsporing van hart- en vaatziekten door de huisarts die ook nog eens goed uitvoerbaar is. “Om mensen met beginnende hart- en vaatziekten vroeg op te sporen zijn meestal technieken nodig die alleen in het ziekenhuis toegepast kunnen worden, zoals CT-scans of een echo van het hart” vertelt huisarts en hoofdonderzoeker prof. dr. Frans Rutten. “Maar mensen met slechts weinig klachten komen helemaal niet in het ziekenhuis. Uit ons onderzoek blijkt dat huisartsen met eenvoudig en goedkoop onderzoek bij mensen met een hoger risico op hart- en vaatziekten degenen kunnen selecteren die wel vervolgonderzoek van het hart in het ziekenhuis nodig hebben.”

Doorsturen

Rutten benadrukt dat de huisarts alleen iemand doorstuurt naar het ziekenhuis als diegene klachten heeft en afwijkingen laat zien bij de bloedtest of het hartfilmpje. De cardioloog gaat vervolgens na of er inderdaad sprake is van een van de drie hartziektes. Als dat zo is volgt er onderzoek naar de oorzaken ervan en zet de cardioloog de juiste behandeling in. Wanneer dat goed is gelukt, neemt de huisarts de zorg weer over.

Toepassen

Wanneer alle huisartsen deze proactieve werkwijze zouden toepassen kunnen heel veel meer mensen met hart- en vaatziekten op tijd behandeld worden. Maar voor het zover is, moet er nog wel het een en ander gebeuren aldus Rutten: “Er zal scholing en ondersteuning van huisartsen nodig zijn om dit goed uit te voeren. Daarvoor is ook hulp van de zorgverzekeraars nodig; dat ze dit erkennen als extra activiteit. Wat we precies moeten doen om te zorgen dat dit straks door heel Nederland gebeurt, dat hopen we uit te zoeken in een vervolgonderzoek.”

Bron: De Hartstichting

Het bericht Huisarts belangrijke schakel in vroeg opsporen hart- en vaatziekten verscheen eerst op MedicalFacts.nl.

Mariël Croon nieuwe directeur Maag Lever Darmstichting (MLDS)

Mariël Croon is vandaag gestart als directeur-bestuurder van de Maag Lever Darm Stichting (MLDS). Mariël neemt veel ervaring mee. Dankzij haar medische achtergrond en haar vorige functie als directeur Communicatie van het Erasmus MC is zij bekend met alle deelgebieden binnen het specialisme Maag-Darm-Leverziekten.

Ook beschikt Mariël over een groot en relevant netwerk en expertise op het gebied van strategische communicatie en beleidsbeïnvloeding. Als uitgever bracht zij diverse titels op de markt over het vakgebied, waaronder Het darmkankerlogboek (in samenwerking met de MLDS); De probioticarevolutie en het kinderboek Kars in de poepfabriek.

Mariël: “Mijn geschiedenis in de samenwerking met de MLDS gaat jaren terug. Ik vind het dan ook geweldig dat ik nu zelf, samen met alle collega’s, mag bijdragen aan de gezondheid van patiënten met een spijsverteringsaandoening. En aan een gezonde buik voor alle Nederlanders. Er valt veel werk te verzetten. Daar zie ik enorm naar uit.”

Viola Peulen, voorzitter van de Raad van Toezicht: “We zijn erg blij met de komst van Mariël Croon. We zijn ervan overtuigd dat zij met haar kennis, ervaring en verbindend vermogen de MLDS nog zichtbaarder kan maken, zodat we samen met alle medewerkers kunnen werken aan het voorkomen en behandelen van spijsverteringsziekten. We zien uit naar een vruchtbare samenwerking en wensen Mariël veel succes.”

Mariël neemt het stokje over van Bernique Tool, die vanwege een nieuwe uitdaging  in november afscheid heeft genomen als directeur van de MLDS. We bedanken Bernique voor haar jarenlange inzet voor de MLDS en wensen ook haar veel succes in haar nieuwe functie.

Over MLDS


Een gezonde spijsvertering voor iedereen: dat is het doel van de Maag Lever Darm Stichting. Meer bewustwording, vroege opsporing en een betere kwaliteit van leven. Daar zetten we ons samen met artsen, onderzoekers, vrijwilligers, collectanten en donateurs elke dag voor in. We financieren mogelijkheden om ziekten vroegtijdig op te sporen. En we maken ons er sterk voor dat iemand die ziek is snel de juiste behandeling krijgt. Maar veel liever voorkomen we dat iemand een spijsverteringsziekte krijgt. Daarom zeggen we tegen iedereen in Nederland: Listen to your guts! Want je spijsvertering vertelt je alles over je gezondheid. www.mlds.nl

Het bericht Mariël Croon nieuwe directeur Maag Lever Darmstichting (MLDS) verscheen eerst op MedicalFacts.nl.

Specialist Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams)

Sommige van inwoners en gezinnen kampen met veel problemen op allerlei terreinen. Vaak zijn deze problemen complex, divers, hardnekkig en langdurig van aard. Die problemen spelen binnen de verschillende afzonderlijke wetten: de Participatiewet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Wet Langdurige zorg en de Jeugdwet. Dat betekent in de praktijk dat meerdere adviseurs, zorgregisseurs, en consulenten werken met dezelfde inwoners en gezinnen. Met het wetsvoorstel wordt beoogd knelpunten weg te nemen in relatie tot gegevensuitwisseling en privacy in het sociaal domein bij de aanpak van meervoudige problematiek. De wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams) voorziet daartoe in wettelijke taken voor het college van b&w voor onderzoek, planvorming en coördinatie bij meervoudige problematiek in het sociaal domein en eventueel aanpalende terreinen. Deze wettelijke taken vormen de grondslag voor de ter uitvoering van die taken noodzakelijke verwerking en uitwisseling van persoonsgegevens. Tevens voorziet de wet de meldpunten voor niet acute zorg bij gemeenten, van een duidelijke wettelijke basis die nodig is voor het ook bij deze wet stellen van regels voor de verwerking van persoonsgegevens door deze meldpunten.

De specialisten van Stichting MedEasy kunnen voor uw gemeente die kartrekker zijn die alles rond Wams coördineert. Stichting MedEasy heeft verschillende specialiseerde cliëntondersteuners op verschillende aandachtsgebieden, GGZ, VG, Complexe casuïstiek, die het motto, één gezin, één plan, één regisseur, voor uw gemeente kunnen vormgeven om zo voor deze inwoners duidelijkheid, samenhang en vertrouwen vorm te geven.

Iemand die de vertaalslag maakt van regelgeving naar de inwoner en ook de behoefte van de inwoner weet te vertalen. Met een Wams-specialist heeft u alvast een voorloper op de nieuwe wet Aanpak meervoudige problematiek Sociaal domein (Wams) in huis, waarbij de samenwerking rondom deze gezinnen beter kan worden afgestemd.

Een gespecialiseerde cliëntondersteuner complexe casuïstiek kan voor langere tijd hét aanspreekpunt zijn voor uw inwoners en gezinnen, zodat u als gemeente betrokken blijft zelfs als het een heel complexe situatie betreft. De consulent van Stichtig MedEasy is de regisseur zorg je die hét bereik -en aanspreekbaar is binnen uw gemeente die de voortgang van afspraken intern en extern coördineert en monitort.

Een gespecialiseerde cliëntondersteuner complexe casuïstiek is goed bekend met de Participatie-, Wmo- en Jeugdgidsen, maar neemt geen taken van hen over. Maar creëert juist samenhang en cohesie die langdurig betrokken is bij de inwoner en gezinnen vanwege intergenerationele problematiek. Die waar nodig kunnen de-escaleren wanneer dat moet en weten adequaat om te gaan met huiselijk geweld. Onze specialisten hebben helicopterview die nodig is en hebben uitstekende kennis van de sociale kaart van uw gemeente.

Wat brengt een speciliast van Stichting MedEasy mee>
We werken als zelfsturende, daadkrachtige, besluitvaardige die beschiken over een lange adem. Een echte doorpakker met een vasthoudend karakter. We handelen proactief handelen en zijn in staat om zo nodig bureaucratische obstakels op te ruimen. Uiteraard hebben de de skills om aan te sluiten bij allerlei diverse mensen en situaties en en zijn we in staat meervoudige partijdigheid uit te oefenen. Zoekt u die verbinder , die (zowel intern als extern), systemisch denkt, abstraheert en die iemand aan durft te spreken? Dan bent u met Multi Complexe Regievoering bij Stichting MedEasy aan het juiste adres!

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On PinterestVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinCheck Our FeedVisit Us On Instagram