Grote Uitval van Scholieren met Autisme

1:6 kinderen met autisme is thuiszitter, blijkt uit onderzoek van de NVA

Uit een recente enquête van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) blijkt dat 16% van de kinderen en jongeren met autisme tussen de 6 en 18 jaar niet naar school gaat. Deze schokkende cijfers, verzameld onder de ruim 15.000 leden van de NVA, roepen om dringende maatregelen om het aantal thuiszitters te verminderen. Het thuiszitten heeft namelijk verregaande negatieve gevolgen voor zowel de kinderen als hun families.

Oorzaken van Thuiszitten

De belangrijkste oorzaken die ouders in de enquête noemen zijn een ongeschikte schoolomgeving, een te intensief schoolprogramma en een gebrek aan ondersteuning. De impact van thuiszitten op kinderen is enorm. “Mijn zoon viel regelmatig huilend in slaap omdat hij het gevoel had dat hij een mislukt kind was,” aldus een ouder in de enquête. Daarnaast worden ook ouders, broertjes en zusjes zwaar belast. In 60% van de gezinnen heeft minstens één ouder zijn of haar baan opgezegd of verminderd om voor het thuiszittende kind te zorgen; bij gezinnen met thuiszitters tot en met 12 jaar is dit zelfs 90%.

Dringend Meer Ondersteuning Nodig

Volgens NVA-directeur Caroline Verkerk is het grote aantal thuiszitters met autisme zorgwekkend. “Ondanks hun talenten worstelen leerlingen met autisme vaak op school. Het is belangrijk dat zij passende ondersteuning krijgen zodat zij niet uitvallen. Er moet met spoed meer aandacht en geld komen voor de ondersteuningsbehoeften van kinderen en jongeren met autisme in het onderwijs, ook bij de lerarenopleidingen. Problemen die kinderen met autisme ervaren door het gebrek aan ondersteuning moeten serieus genomen worden en niet door school worden weggezet als ‘probleemgedrag’.”

Passend Onderwijs voor Iedereen

De NVA benadrukt ook de noodzaak van het wetsvoorstel leerrecht, dat ervoor zorgt dat alle kinderen onderwijs kunnen krijgen, op school of ergens anders. Daarnaast moeten scholen fysiek toegankelijker worden gemaakt voor leerlingen met autisme, bijvoorbeeld door rust- of stilteruimtes te creëren.

Noodzaak van Snel Handelen

Voor iets meer dan de helft van de thuiszitters (51%) wordt momenteel niet actief gezocht naar een geschikte onderwijsplek. Bovendien gaat 55% van de thuiszitters langer dan 12 maanden niet naar school, wat hun ontwikkeling ernstig belemmert. De NVA pleit ervoor dat alle thuiszitters in staat worden gesteld om onderwijs te volgen, thuis of op een onderwijs-zorgplek in de buurt. Dit geldt ook voor thuiszitters met een vrijstelling van de leerplicht.

Meer Informatie

Alle uitkomsten van het onderzoek en reacties van ouders zijn te vinden in het NVA-rapport ‘Als iedereen naar school kan behalve jij’, dat via de website van de NVA te downloaden is.

Bron: NVA

Het bericht Grote Uitval van Scholieren met Autisme verscheen eerst op MedicalFacts.nl.

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On PinterestVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinCheck Our FeedVisit Us On Instagram