Kostenbesparing van 7,6 miljard euro mogelijk door meer kennis over vrouwenlichaam

De gezondheidszorg is van oudsher gebaseerd op het mannenlichaam. Als gevolg daarvan is er een gebrek aan kennis over het vrouwenlichaam, waardoor vrouwen weliswaar langer leven dan mannen, maar meer jaren in slechte gezondheid. WOMEN Inc. liet voor het eerst berekenen wat meer aandacht voor de gezondheid van vrouwen de samenleving financieel kan opleveren. Uit het onderzoek blijkt dat het gaat om een kostenbesparing van maar liefst 7,6 miljard per jaar.

WOMEN Inc. liet door onderzoekers Judith Bosmans en Amrah Schotanus van de VU Amsterdam en met advies van hoogleraar benigne gynaecologie van Amsterdam UMC Judith Huirne en urogynaecoloog Astrid Vollebregt van Spaarne Gasthuis berekenen wat meer kennis over het vrouwenlichaam de samenleving financieel kan opleveren. In een eerder onderzoek van het samenwerkingsverband werd al aangetoond hoe hoog de kosten zijn voor veelvoorkomende vrouwspecifieke aandoeningen. In de nieuwe analyse is gekeken naar andere aandoeningen en zijn niet alleen de kosten, maar ook de baten berekend.

Potentiële kostenbesparing minimaal 7,6 miljard per jaar

Uit deze analyse blijkt dat een tijdige herkenning en diagnose in combinatie met adequate behandeling van klachten gerelateerd aan endometriose, de overgang, veelvoorkomende psychische aandoeningen en hart- en vaatziekten bij vrouwen in Nederland 7,6 miljard euro per jaar kan besparen. Het enorme bedrag is te verklaren doordat verzuim vanwege klachten sterk afneemt, terwijl de zorgkosten voor het behandelen van aandoeningen relatief weinig omhoog gaan. 

Uit een recent rapport van onder andere het McKinsey Health Institute blijkt dat tien aandoeningen meer dan 50% bijdragen aan de potentiële economische winst van betere zorg voor vrouwen. Van die tien zijn er vier behandeld in de analyse van WOMEN Inc. Dit betekent dat de totale potentiële kostenbesparingen van meer kennis over het vrouwenlichaam in de gezondheidszorg nog veel hoger zijn dan de berekende 7,6 miljard per jaar. 

Oproep aan de politiek

Het onderzoek werd dinsdag overhandigd aan minister Dijkstra van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en minister Van Weyenberg van Financiën. 

‘’Dit zijn schokkende cijfers. Als je je bedenkt dat we in ons land ruim 8,8 miljoen vrouwen hebben, en dat bijna iedere vrouw een keer te maken krijgt met gezondheidsproblemen die alleen vrouwen kunnen krijgen, dan is het toch onbegrijpelijk dat er zo weinig over gesproken wordt. Niet alleen moeten we dit taboe doorbreken; ook moeten we ervoor zorgen dat er veel meer kennis over komt. Want zonder deze kennis kunnen we deze aandoeningen niet goed behandelen. Daar mogen we niet langer van wegkijken.’’, aldus minister Dijkstra. 

Ook minister Van Weyenberg benadrukte het belang van meer aandacht: “Stijgende zorgkosten zijn een grote financiële uitdagingen voor de nabije toekomst. Het onderzoek van WOMEN Inc. laat het belang zien om zorgvuldig en diepgaand naar oplossingen te zoeken. Want meer aandacht voor vrouwengezondheid heeft niet alleen een belangrijke preventieve werking die het welzijn van vrouwen vergroot, het kan ook onnodige kosten voorkomen.”

In aanloop naar Internationale Vrouwendag richt WOMEN Inc. zich tot politiek Den Haag om in de vorm van een Nationale Strategie Vrouwengezondheid de gezondheidszorg voor vrouwen te verbeteren: ‘’We weten al lang dat het tekort aan kennis over het vrouwenlichaam een enorme impact heeft op het dagelijks leven van vrouwen. Wij hopen dat dit bedrag een nieuw kabinet laat inzien dat het gebrek aan kennis over het vrouwenlichaam geen individueel, maar een systemisch probleem is. Welke partijen ook gaan regeren, een Nationale Strategie Vrouwengezondheid in het regeerakkoord is echt een no-brainer.’’ aldus Emma Lok, directeur-bestuurder van WOMEN Inc.

Het bericht Kostenbesparing van 7,6 miljard euro mogelijk door meer kennis over vrouwenlichaam verscheen eerst op MedicalFacts.nl.

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On PinterestVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinCheck Our FeedVisit Us On Instagram