Regering verbetert kwaliteitsnormen voor gastouderopvang

De kwaliteit van de door gastouders aangeboden kinderopvang varieert sterk. Om te garanderen dat alle kinderen een stimulerende omgeving hebben voor hun ontwikkeling, introduceert het kabinet aanvullende wettelijke kwaliteitseisen. Deze nieuwe eisen omvatten onder meer de integratie van vier pedagogische kernwaarden in de wetgeving, een vereiste voor continue ontwikkelingsbevordering van kinderen, en jaarlijkse pedagogische coaching voor alle gastouders. Het voorstel voor deze wetgeving is vandaag ingediend bij de Tweede Kamer en markeert de inzet om de normen voor gastouderopvang te verhogen.

Volgens de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang levert een aanzienlijk deel van de gastouders uitstekende zorg. Echter, bij één op de vijf gastouders is de pedagogische kwaliteit ondermaats, wat de ontwikkeling van kinderen niet ten goede komt. Dit wetsvoorstel stelt daarom extra kwaliteitseisen om de situatie te verbeteren. Ter ondersteuning van de gastouders bij het naleven van deze nieuwe regels, zal de maximum uurvergoeding voor gastouderopvang in 2025 met €0,21 stijgen.

Minister Van Gennip benadrukt: “Het is belangrijk dat ouders vertrouwen hebben in de opvang van hun kind. Nederland staat bekend om zijn hoge kwaliteit kinderopvang, maar de variatie in kwaliteit binnen de gastouderopvang is te groot. Met deze maatregelen willen we hier verandering in brengen. Hoewel dit extra inspanning vraagt van sommige gastouderbureaus en gastouders, draagt het uiteindelijk bij aan een betere ontwikkeling van de kinderen.”

Initiatieven ter borging van gastouderkwaliteit Het wetsvoorstel omvat de opname van vier pedagogische basisdoelen voor gastouders, die al gelden voor kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang. Deze doelen zijn gericht op het bieden van emotionele veiligheid, het bevorderen van persoonlijke en sociale competenties, en het overdragen van waarden en normen. Er komt een limiet aan het aantal gastouderbureaus waaraan een gastouder verbonden mag zijn, namelijk twee. Daarnaast introduceert het voorstel pedagogische coaching door een beleidsmedewerker, een eis die reeds bestaat voor dag- en buitenschoolse opvang.

Een algemene maatregel van bestuur zal aanvullende vereisten specificeren, zoals de verplichting voor gastouders om een pedagogisch plan op te stellen en hun professionele ontwikkeling jaarlijks bij te houden. Verder wordt van alle gastouders verwacht dat ze een noodplan hebben voor situaties waarbij binnen 15 minuten hulp beschikbaar moet zijn. Deze maatregel zal binnenkort beschikbaar zijn voor openbare consultatie via het internet.

Verhoging van de maximum uurprijs Voor sommige gastouderbureaus en gastouders betekenen deze nieuwe maatregelen een aanzienlijke inspanning. Minister Van Gennip overweegt een overgangsperiode om de betrokken partijen zo goed mogelijk te ondersteunen. Bovendien zal de maximum uurprijs voor gastouderopvang in 2025 met €0,21 toenemen, waardoor ouders meer kinderopvangtoeslag kunnen ontvangen voor deze vorm van opvang.

Colofon

Dit bericht is opgesteld door:

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (kerndepartement)

Ministerraad

Het bericht Regering verbetert kwaliteitsnormen voor gastouderopvang verscheen eerst op MedicalFacts.nl.

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On PinterestVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinCheck Our FeedVisit Us On Instagram