Een belangrijke stap vooruit: Een nationale strategie voor mensen met een beperking

Op 9 februari 2024 heeft het demissionaire kabinet een historische beslissing genomen door de meerjarige nationale strategie voor mensen met een beperking en hun naasten goed te keuren. Dit markeert een belangrijke stap richting een samenleving waarin iedereen, ongeacht beperking, volwaardig kan participeren. Al lang pleit de belangenorganisatie Ieder(in) voor een brede, structurele aanpak om de fundamentele achterstelling en uitsluiting van mensen met een beperking aan te pakken. De goedkeuring van deze strategie is dan ook een mijlpaal die niet onderschat mag worden.

Nederland heeft in 2016 het VN-verdrag Handicap geratificeerd, maar sindsdien is de situatie voor mensen met een beperking eerder verslechterd dan verbeterd. Ondanks de ratificatie lopen deze mensen tegen tal van obstakels aan, variërend van ontoegankelijk openbaar vervoer tot beperkingen in het onderwijs, de arbeidsmarkt en op het gebied van wonen. Decentralisatie en bezuinigingen binnen het sociaal domein hebben het bovendien moeilijker gemaakt om noodzakelijke voorzieningen te regelen.

De omvang en diversiteit van de problemen vereisen een omvangrijke en brede aanpak. De nationale strategie die het kabinet heeft goedgekeurd, biedt een raamwerk om deze uitdagingen structureel aan te pakken, over de grenzen van politieke klimaten en kabinetsperiodes heen. Dit is essentieel om daadwerkelijk verschil te kunnen maken in het leven van de ruim 2 miljoen Nederlanders met een beperking.

Het moment is nu daar om door te pakken. De betrokken ministeries werken in 2024 aan een werkagenda om de ambities en doelen van de strategie te realiseren, met nadrukkelijke betrokkenheid van mensen met een beperking en hun naasten. Dit sluit aan bij het VN-verdrag Handicap, dat vereist dat deze groepen actief betrokken worden bij het beleid dat hen aangaat.

Deze strategie en de bijbehorende werkagenda vormen een kans om eindelijk een samenleving te creëren die werkelijk inclusief is. Maar dit vereist een gezamenlijke inzet van alle betrokken partijen: van ministeries en gemeenten tot bedrijven en uitvoeringsorganisaties. Het is tijd om de daad bij het woord te voegen en de strategie te verankeren in het regeerakkoord en in het beleid van alle relevante instanties.

De goedkeuring van de nationale strategie door het demissionaire kabinet is een positieve ontwikkeling, maar het echte werk begint nu pas. Het is aan ons allen om ervoor te zorgen dat deze strategie leidt tot concrete verbeteringen in het leven van mensen met een beperking. Laten we deze historische kans grijpen om een inclusieve samenleving te realiseren, waarin iedereen kan meedoen op gelijke voet.

Het bericht Een belangrijke stap vooruit: Een nationale strategie voor mensen met een beperking verscheen eerst op MedicalFacts.nl.

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On PinterestVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinCheck Our FeedVisit Us On Instagram