Defensie en UMC Utrecht gaan samenwerken in traumazorg

In het Civil-Military Centre of Expertise for Trauma Care komt militaire en civiele traumazorg samen

Het UMC Utrecht en het ministerie van Defensie gaan nog intensiever samenwerken in traumazorg en het onderzoek daarnaar. Omdat militairen op missie heel andere letsels oplopen dan de meeste andere mensen, kan er veel van elkaar geleerd worden. In het Civil-Military Centre of Expertise for Trauma Care (CETC) komen de kennis en ervaring van militaire en civiele traumazorg samen. Defensie en het UMC Utrecht werken hiermee aan hun gezamenlijke missie voor een maximale overlevingskans en minimale invaliditeit na een ongeval.

De kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg voor zowel militairen als burgers profiteert van deze samenwerking. “Bij defensie hebben we kleine aantallen patiënten, maar het zijn vaak wel specifieke, ernstige verwondingen”, zegt hoofd van het CETC kolonel Henk van der Wal. “Denk aan schotwonden of verwondingen door explosies. Die zie je, gelukkig, veel minder in de civiele zorg. Maar daar zijn het weer hele grote aantallen patiënten, die vaker een zogenoemd stomp trauma hebben: letsel door aanrijdingen of vallen van grote hoogte. Die data brengen we samen, waardoor we de traumazorg voor iedereen kunnen verbeteren.”

Kennis van het UMC Utrecht

Het UMC Utrecht doet al veel onderzoek naar traumazorg. Zo loopt er onderzoek naar de reactie van het immuunsysteem op een (zware) verwonding. Daarnaast is er veel aandacht voor het optimaliseren en innoveren van de traumazorg. Ook is in het UMC Utrecht de TraumaTriage App ontwikkeld, die helpt bij het ter plekke bepalen hoe ernstig de verwonding van iemand is en welk niveau van zorg daarbij nodig is. Lukas van Spengler, directeur van Traumacentrum Midden-Nederland: “Je kunt je voorstellen dat dat kennis is die ook op het slagveld van groot belang is. Daarnaast kunnen we onze kennis over de civiele zorgketen inzetten voor onderzoek om de militaire zorgketen verder te verbeteren.”

Geopolitieke ontwikkelingen

De militaire gezondheidszorg heeft in de afgelopen decennia veel vooruitgang geboekt in de behandeling van militaire slachtoffers, van moment van gewond raken tot en met de revalidatie. “In het licht van de geopolitieke ontwikkelingen is het belangrijk om door te blijven ontwikkelen”, zegt Van de Wal. “We moeten rekening houden met meer grootschalige incidenten, met grotere aantallen gewonden. Incidenten die niet alleen impact hebben op de militaire gezondheidszorg, maar ook op de civiele. Daar op voorbereid zijn, is ook onderdeel van het CETC.”

Samenwerking in onderzoek is het voornaamste speerpunt van het CETC. De militaire gezondheidszorg kan meer structureel onderzoek doen dankzij de ervaring van het UMC Utrecht. En dankzij de samenwerking met defensie worden voor onderzoekers van het UMC Utrecht (internationale) onderzoeksgegevens beschikbaar. Daarnaast komt er in het CETC ook onder meer een digitaal kennisnetwerk, zullen gezamenlijke opleidingen en trainingen gegeven worden en wordt er een simulatielab opgericht.

Complex acute zorg in het UMC Utrecht

De zorg voor (ernstig) gewonde mensen, oftewel de traumazorg past bij de taak en prioriteit van het UMC Utrecht voor complex acute zorg. Het UMC Utrecht is een excellent (inter)nationaal bekend centrum voor complex acute zorg. Het UMC Utrecht leidt zorgprofessionals op, doet onderzoek, innoveert en faciliteert trainingen. Het level-1 traumacentrum is state-of-the-art en de ruggengraat van de complex acute zorg in het UMC Utrecht. Met het Centraal Militair Hospitaal als naaste buur en het Calamiteitenhospitaal in huis kent het UMC Utrecht al een nauwe en lange samenwerking met de militaire gezondheidszorg.

Bron: UMC Utrecht

Het bericht Defensie en UMC Utrecht gaan samenwerken in traumazorg verscheen eerst op MedicalFacts.nl.

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On PinterestVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinCheck Our FeedVisit Us On Instagram