Gezondheidsraad verwelkomt elf nieuwe leden

Helpen de kwaliteit van de gezondheidszorg te behouden en versterken, of het wetenschappelijk duiden van nieuwe ontwikkelingen in de maatschappij op het gebied van gezondheid en milieu. Dat zijn enkele ambities van onze elf nieuwe leden die per 1 januari zijn benoemd. Zij zetten graag hun kennis en ervaring in door bij te dragen aan de wetenschappelijke advisering van de raad voor de regering en de Tweede en Eerste Kamer.

Elk jaar wisselt de samenstelling van de Gezondheidsraad. Op 1 januari werden er 11 nieuwe leden toegevoegd aan de raad, 20 leden werden herbenoemd en 19 zijn er vertrokken door het aflopen van hun termijn. Raadsleden worden benoemd bij Koninklijk Besluit voor een termijn van 4 jaar. De raad heeft sinds 1 januari 2024 in totaal 109 leden.

De Gezondheidsraad komt nooit in zijn geheel bijeen, maar werkt in commissies. De commissies worden over het algemeen bemenst door raadsleden, maar bij specifieke adviesvragen worden zo nodig deskundigen van buiten de raad aangetrokken. Dat stelt commissies in staat om adviesonderwerpen vanuit alle relevante invalshoeken te bespreken, oftewel: multidisciplinair (zie werkwijze). Over de samenstelling van de commissies leest u meer in het onderdeel Raad en commissies.

Nieuwe leden over hun benoeming:

‘Ik vind het heel belangrijk dat de Gezondheidsraad goede wetenschappelijk onderbouwde adviezen geeft. Ik ben blij dat ik met mijn voedingsexpertise daar een bijdrage aan kan leveren. Met name de herziening van de voedingsrichtlijnen vormen een mooie uitdaging voor de komende tijd’. prof. dr. ir. Ingeborg Brouwer

‘De gezondheidszorg in Nederland komt steeds meer onder druk te staan door personeelstekorten en oplopende kosten. Als lid van de vaste Commissie Ethiek en recht hoop ik bij te kunnen dragen aan beleidsadviezen om de kwaliteit van de gezondheidszorg te helpen behouden en versterken, en de toegankelijkheid van zorg – voor alle patiënten in gelijke mate – te helpen waarborgen’. dr. Eline Bunnik

‘Een combinatie van eer en verantwoordelijkheid is de beste beschrijving van mijn gevoelens bij deze benoeming. Een eer om een dienende rol te hebben in de belangrijke wettelijke taak van de Gezondheidsraad. Een verantwoordelijkheid omdat ik weet dat de advisering impact heeft op het brede terrein van de volksgezondheid en gezondheidszorg’. prof. dr. Rik Crutzen

‘Ik vind het een grote eer om vanuit mijn ervaring met de Europese chemicaliën wetgeving, REACH en CLP, een bijdrage te kunnen leveren aan het werk van de Subcommissie Classificatie reproductietoxische stoffen. Ik hoop met een goede wetenschappelijke discussie bij te dragen aan het voorkomen van schadelijke effecten op fertiliteit en ontwikkeling’. drs. Ineke Gubbels

‘Technisch gezien kan er steeds meer in de screening rond zwangerschap en geboorte. Ik draag graag bij aan de afweging of de voordelen groter zijn dan de nadelen, vooral vanuit het perspectief van de potentiële deelnemers’. prof. dr. Lidewij Henneman

‘Ik beschouw het als een grote eer om lid te zijn van de Gezondheidsraad. Mijn doel is om bij te dragen aan het wetenschappelijk duiden van nieuwe ontwikkelingen in de maatschappij die mogelijk van grote invloed kunnen zijn op onze gezondheid en milieu’. prof. dr. Mark Huijbregts

‘Vaccinaties voorkomen veel ziektes en leed. Er komen nieuwe ziektes op, en er worden ook nieuwe vaccins ontwikkeld, en zelfs nieuwe vaccin types. In de Commissie Vaccinaties wil ik graag bijdragen aan een stevige evidence base voor adviezen met betrekking tot vaccinatieprogramma’s in Nederland’. prof. dr. Maarten Schim van der Loeff

‘Twee keer eerder mocht ik al als deskundige meedraaien in een commissie van de Gezondheidsraad. Toen ging het om de toelaatbaarheid van COVID-inentingen bij kinderen. In die commissie kwam eigenlijk alles bijeen van waar ik mij als hoogleraar mee bezighoudt: recht, ethiek, gezondheid en de specifieke positie van kinderen daarin. Ik vind het heel eervol dat ik nu ben benoemd tot vast lid van de Gezondheidsraad. En ik zie het ook echt als een belangrijke opdracht om bij te dragen aan de missie van de raad die erop gericht is om vanuit wetenschappelijke, onafhankelijke, multidisciplinaire, transparante, omgevingsbewuste en beleidsrelevante waarden bij te dragen aan de gezondheid van de Nederlandse samenleving’. prof. dr. mr. Mirjam Sombroek

Overzicht wijzigingen bij de raad per 1 januari 2024

Nieuwe leden zijn:

prof. dr. ir. I.A. Brouwer, Commissie Voeding

dr. E.M. Bunnik, Commissie Ethiek en recht

dr. R. Crutzen, Commissie Bevolkingsonderzoek

prof. dr. M.B.M. van Duursen, Commissie Gezondheid en beroepsmatige blootstelling aan stoffen

dr. R.W.L. Godschalk, Subcommissie Classificatie carcinogene stoffen

prof. dr. L. van de Grift, Commissie Signalering gezondheid en milieu

drs. W.M.L.G. Gubbels-van Hal, Subcommissie Classificatie reproductietoxische stoffen

prof. dr. L. Henneman, Commissie Screening rond zwangerschap en geboorte

prof. dr. M.A.J. Huijbregts, Commissie Signalering gezondheid en milieu

prof. dr. M.F. Schim van der Loeff, Commissie Vaccinaties

prof. dr. mr. M.P. Sombroek, Commissie Ethiek en recht

Herbenoemd zijn:

dr. ir. L.A. Afman, Commissie Voeding

mr. dr. Y. Drewes, Commissie Bevolkingsonderzoek

prof. dr. H.F.L. Garretsen, Beraadsgroep

prof. dr. ir. E. Kampman, Beraadsgroep

dr. A. Krom, Commissie Bevolkingsonderzoek

prof. dr. ir. E. Lebret, Commissie Signalering gezondheid en milieu

dr. M.M.G. Leeflang, Commissie Screening rond zwangerschap en geboorte

prof. dr. C.J.W. Leget, Commissie Ethiek en recht

dr. K.D. Lichtenbelt, Commissie Screening rond zwangerschap en geboorte

dr. C.R. Lincke, Commissie Screening rond zwangerschap en geboorte

prof. dr. J. Oosterlaan, Beraadsgroep

prof. dr. K. Postema, Beraadsgroep

dr. G.B.G.J. van Rooy, Commissie Gezondheid en beroepsmatige blootstelling aan stoffen

prof. dr. D. Ruwaard, Beraadsgroep

dr. S. Schoenmakers, Commissie Vaccinaties

prof. dr. J.M.G.A. Schols, Beraadsgroep

prof. dr. J.W.R. Twisk, Commissie Bevolkingsonderzoek

prof. dr. C.A. Uyl-de Groot, Beraadsgroep

prof. dr. S. van de Vathorst, Beraadsgroep

prof. dr. C. Wagner, Beraadsgroep

Leden van wie de benoemingstermijn afliep:

prof. dr. M. van Achterberg

prof. dr. A. Aleman

prof. dr. A. Burdorf

prof. dr. H.H.J. Das

mr. A.C. de Die

prof. Dr. F.J.H. van Dijk

prof. dr. ir. R.P. Mensink

dr. F.J. Meijman

prof. Dr. K.G.M. Moons

prof. mr. M.C. Ploem

dr. ir. N.M. de Roos

prof. dr. F.G.M. Russel

prof. dr. ir. H.F.J. Savelkoul

prof. dr. M.H.N. Schermer

prof. dr. I.B. Schipper

dr. A. Simon

prof. dr. ir. R.C.H. Vermeulen

prof. dr. ir. G.A. Zielhuis

dr. T.A. van Yperen

In totaal telt de Gezondheidsraad momenteel 109 leden. Een volledig overzicht van de leden en hun expertise vindt u op de pagina Raad.

Bron: GR

Het bericht Gezondheidsraad verwelkomt elf nieuwe leden verscheen eerst op MedicalFacts.nl.

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On PinterestVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinCheck Our FeedVisit Us On Instagram