ADHD blijkt een kostbare aandoening

Uit het onderzoek van Berit Libutzki blijkt dat ADHD een kostbare aandoening is. De meerkosten van ADHD voor de zorg per jaar per persoon van €1.500 zijn aanzienlijk. Bijkomende chronische aandoeningen verhogen deze zorgkosten substantieel. Mensen met ADHD, en vrouwen nog meer dan mannen, hebben tevens meer ongelukken en onopzettelijke verwondingen gedurende het hele leven.

Comorbiditeiten en medische kosten van aandachtstekort/hyperactiviteitsstoornis

De aandachtstekort stoornis met hyperactiviteit (ADHD) begint op jonge leeftijd en blijft vaak aanwezig tijdens de volwassenheid. In dit proefschrift heeft Berit Libutzki onderzoek gedaan naar kosten van ADHD binnen het zorgverzekeringstelsel en naar de zgn. ziektelast van ADHD, mede vanwege comorbide aandoeningen die vaak tezamen met ADHD optreden.

Uit het onderzoek van Libutzki blijkt dat ADHD een kostbare aandoening is. De meerkosten van ADHD voor de zorg per jaar per persoon van €1.500 zijn aanzienlijk. Comorbide aandoeningen verhogen deze zorgkosten substantieel, tot maximaal €2.720 (middelenmisbruik). Bij volwassenen met ADHD ontwikkelen bijkomende aandoeningen zich vaak vóór de initiële (en dus late) diagnose ADHD, wat leidt tot een piek in de zorgkosten van €4.000 in het eerste jaar. Libutzki haar onderzoek laat tevens zien dat comorbide aandoeningen bij ADHD gedurende de hele levensloop frequent zijn: zowel psychiatrische aandoeningen zoals depressie, angst en middelenmisbruik en somatische aandoeningen zoals neurologische, cardiometabole, slaapgerelateerde en auto-immuun aandoeningen komen veel vaker voor bij mensen met ADHD vergeleken met hun vóórkomen in de algemene bevolking. Deze aandoeningen ontstaan bovendien vroeger in het leven in mensen met ADHD dan zonder ADHD.

Mensen met ADHD, en vrouwen nog meer dan mannen, hebben tevens meer ongelukken en onopzettelijke verwondingen gedurende het hele leven. De ziektelast van ADHD zou mogelijk middels grondige evaluatie van huidige zorgpaden verminderd kunnen worden, startend met kennisverspreiding over hoe ADHD zich manifesteert van jong tot oud. Preventieve maatregelen kunnen mogelijk het ontstaan van comorbide aandoeningen  voorkómen, waardoor de ziektelast voor mensen met ADHD en de kosten van de gezondheidszorg worden verminderd.

Promotie:B. (Berit) LibutzkiWanneer:15 januari 2024Aanvang:16:15Promotors:dr. C.A. (Catharina) Hartman, prof. dr. A. Reif, prof. dr. B. NeukirchWaar:Academiegebouw RUGFaculteit:Medische Wetenschappen / UMCG

Proefschrift: https://hdl.handle.net/(…)f0-9c26-ac975838bead

Bron: RUG

Het bericht ADHD blijkt een kostbare aandoening verscheen eerst op MedicalFacts.nl.

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On PinterestVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinCheck Our FeedVisit Us On Instagram