Bejaardenhuizen zijn niet de oplossing, dementievriendelijke buurten wel

Het afschaffen van bejaardenhuizen is een onderwerp dat al geruime tijd in Nederland wordt besproken. Verschillende politici hebben gepleit voor het herintroduceren van bejaardenhuizen, maar er zijn ook zorgen geuit over de beschikbaarheid van voldoende personeel om deze huizen te bemannen, gezien de vergrijzende bevolking. Tegelijkertijd groeit het aantal ouderen en mensen met dementie, wat de druk op de zorg verder vergroot. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, worden alternatieve oplossingen overwogen.

Bejaardenhuizen: Terug van Weggeweest?

Een van de voorgestelde alternatieven is het investeren in dementievriendelijke buurten. In zo’n buurt zijn er tal van voorzieningen om mensen te laten samenkomen, en zowel buren als winkelpersoneel worden getraind om met mensen met dementie om te gaan. Bovendien worden huizen aangepast om de levenskwaliteit van mensen met dementie te verbeteren. Er zijn verschillende redenen waarom deze benadering als veelbelovend wordt beschouwd:

Mantelzorgontlasting: Dementievriendelijke buurten kunnen helpen bij het ontlasten van mantelzorgers. Mensen met dementie hebben vaak intensieve zorg en ondersteuning nodig, en dit kan zwaar zijn voor hun familieleden. Door middel van dementievriendelijke buurten kunnen buren en gemeenschappen beter samenwerken om mantelzorgers te ondersteunen.

Beperking van zorguren: Door de leefomgeving aan te passen en mensen met dementie meer autonomie en ondersteuning te bieden, kan de behoefte aan uren zorg verminderen. Dit kan zowel de zorgkosten verlagen als de kwaliteit van leven van de betrokkenen verbeteren.

Uitstel van verhuizing naar verpleeghuizen: Het streven naar dementievriendelijke buurten kan ook de verhuizing naar verpleeghuizen uitstellen. Veel mensen met dementie willen zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving blijven wonen. Het creëren van dementievriendelijke buurten kan hen helpen om langer zelfstandig te blijven wonen.

Verbeterde sociale interactie: Door buurten aan te passen en mensen met dementie te betrekken bij activiteiten en gemeenschapsleven, wordt sociale isolatie verminderd. Dit kan leiden tot een verbeterde kwaliteit van leven en welzijn voor ouderen en mensen met dementie.

Alternatieve Oplossingen: Dementievriendelijke Buurten

Het is echter belangrijk op te merken dat het realiseren van dementievriendelijke buurten niet zonder uitdagingen is. Het vergt financiële investeringen, training en bewustwording binnen de gemeenschappen. Daarnaast moeten er passende beleidsmaatregelen worden ontwikkeld om dit soort initiatieven te ondersteunen.

Kortom, het afschaffen van bejaardenhuizen is een complex vraagstuk dat zowel de beschikbaarheid van personeel als de groeiende behoefte aan ouderenzorg in overweging moet nemen. Het investeren in dementievriendelijke buurten wordt gezien als een veelbelovende oplossing om mantelzorgers te ontlasten, de zorgbehoefte te verminderen en de levenskwaliteit van ouderen en mensen met dementie te verbeteren. Het succes van deze aanpak zal afhangen van de inzet van overheid, gemeenschappen en zorgorganisaties om samen te werken aan een inclusievere en ondersteunende leefomgeving voor ouderen.

Meerdere politici pleiten ervoor om het bejaardenhuis uit de mottenballen te halen, maar daar is straks niet genoeg personeel meer voor. Tegelijkertijd hebben we te maken met een groeiende groep ouderen en mensen met dementie. Daarom moeten we naar andere oplossingen kijken.

Investeer in dementievriendelijke buurten. In zo’n buurt zijn veel plekken om elkaar te ontmoeten, buren en bijvoorbeeld winkelpersoneel zijn getraind en huizen aangepast. Dementievriendelijke buurten maken dat we mantelzorgers ontlasten én minder uren zorg nodig hebben, bovendien stelt het verhuizing naar het verpleeghuis uit.

Bron: Alzheimer Nederland

Het bericht Bejaardenhuizen zijn niet de oplossing, dementievriendelijke buurten wel verscheen eerst op MedicalFacts.nl.

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On PinterestVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinCheck Our FeedVisit Us On Instagram