Oproep aan het nieuwe kabinet: #StopHetPreferentiebeleid!

De Keerzijde van het Preferentiebeleid

Het preferentiebeleid, dat bedoeld was om kosten te besparen in de gezondheidszorg, heeft helaas een duidelijke keerzijde. Het leidt inmiddels tot leveringsproblemen en tekorten van essentiële medicijnen, waardoor patiënten met lege handen staan en hun behandeling in gevaar komt. Bovendien legt het beleid druk op apothekers, die uren moeten besteden aan het zoeken naar alternatieven en vaak ondankbaar werk verrichten. Het is hoog tijd om de nadelen van het preferentiebeleid serieus te nemen en na te denken over meer duurzame oplossingen die de toegang tot cruciale medicatie waarborgen zonder de kwaliteit van zorg in gevaar te brengen.

De winter en het covid- en griepseizoen zijn amper begonnen maar is er al geen co-trimoxazol, geen doxycycline meer. En ook is de amoxicilline bijna op. Het resultaat: Huilende patiënten in paniek met een lage weerstand na chemotherapie aan de balie bij een apotheek en huisarts. Ze hebben geen toegang tot de medicijnen die ze dringend nodig hebben, en nu moeten ze terug naar het ziekenhuis.

Artsen bellen boos naar apothekers, vragen waarom hun voorraad niet op orde is, en waarom ze niet kunnen voorschrijven wat nodig is. Ze zeggen dat het zo echt niet meer kan. En dan hebben we nog de overheid, die de problemen wegwuift en beweert dat het aan China ligt, terwijl er in de rest van Europa veel minder tekorten zijn, dit schrijft Jordi Butterhoff MBA, Ervaren Openbaar Apotheker Specialist | Consultant | Coach in een oproep op LinkedIn om het preferentiebeleid te stoppen.

Een terechte oproep. Want hoe lang kunnen we dit nog tolereren? Wat gaat het nieuw kabinet hieraan doen? Hoe lang moeten mensen in de apotheek alternatieven blijven zoeken, grote potten medicijnen uitvullen, en zich dan laten uitschelden omdat de patiënt dat merk niet kan of wil verdragen? En hoe veel extra kosten blijven te tolereren als patiënten door medicijntekorten terug moeten vallen op dure ziekenhuiszorg? Wat is nu nog het nut voor huisarts en apotheker om willens en wetens te handelen conform het landelijk preferentiebeleid?

De oplossing is heel simpel:

Stop met het preferentiebeleid!

Het stopzetten van het preferentiebeleid heeft tal van voordelen:

Verbeterde toegang tot medicijnen: Zonder preferentiebeleid kunnen patiënten gemakkelijker toegang krijgen tot het medicijn dat het meest geschikt is voor hun individuele behoeften, zonder beperkingen op basis van merkvoorkeur.

Minder leveringsproblemen: Het preferentiebeleid kan leiden tot tekorten en leveringsproblemen van specifieke merken, wat de behandeling van patiënten in gevaar kan brengen. Door het beleid af te schaffen, kunnen deze problemen worden verminderd.

Concurrentie op prijs en kwaliteit: Zonder preferentiebeleid zouden fabrikanten worden gestimuleerd om te concurreren op prijs en kwaliteit, wat kan leiden tot een breder scala aan beschikbare opties.

Verbeterde keuzevrijheid: Patiënten zouden de vrijheid hebben om samen met hun zorgverleners te beslissen welk medicijn het beste bij hun behoeften past, in plaats van beperkt te worden tot specifieke preferente merken.

Minder administratieve lasten: Afschaffing van het preferentiebeleid kan de administratieve lasten voor apothekers en zorgverleners verminderen, omdat ze niet langer alternatieven hoeven te zoeken en administratieve procedures hoeven te volgen die gepaard gaan met preferentiële medicijnen.

Langere houdbaarheid van medicijnen: Het preferentiebeleid kan leiden tot frequente veranderingen in medicijnleveranciers, wat de houdbaarheid en stabiliteit van medicijnen in gevaar kan brengen. Zonder dit beleid kunnen medicijnen langer beschikbaar blijven.

Betere zorgkwaliteit: Het afschaffen van het preferentiebeleid kan zorgverleners in staat stellen om medicijnen voor te schrijven op basis van hun klinische beoordeling en de individuele behoeften van de patiënt, wat kan leiden tot een verbeterde kwaliteit van zorg.Al met al zijn er verschillende potentiële voordelen verbonden aan het afschaffen van het landelijk preferentiebeleid, hoewel het belangrijk is om zorgvuldig na te denken over de mogelijke nadelen en alternatieve beleidsmaatregelen voordat een dergelijke verandering wordt doorgevoerd.

Patiënten kunnen samen met hun apotheker beslissen welk medicijn en apparaat het beste bij hen past.

Het is tijd om ons grote zorgen te maken. We moeten inzien dat dit niet langer kan doorgaan. Het uitgewrongen prijsbeleid heeft inmiddels ernstige gevolgen voor de extramurale farmacie, die uiteindelijk leidt tot een stijging van de intramurale uitgaven. Mensen moeten weer worden opgenomen in het ziekenhuis vanwege medicijntekorten, en op de lange termijn worden ziektes en aandoeningen niet voorkomen.

Het is tijd voor verandering in 2024! Ministerie van VWS en zorgverzekeraars schuif die kaasschaaf en Excel-sheets aan de kant en denk weer met een zorghart. Want waar we patiënten en zorgverleners dus mee confronteren is niet langer houdbaar. #StopHetPreferentiebeleid

Het bericht Oproep aan het nieuwe kabinet: #StopHetPreferentiebeleid! verscheen eerst op MedicalFacts.nl.

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On PinterestVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinCheck Our FeedVisit Us On Instagram