Een mantelzorgmakelaar ondersteunt mantelzorgers bij uitzoekwerk en regeltaken op het gebied van zorg, wonen, welzijn, financiën en de combinatie werk/mantelzorg. Doel is het terugdringen of voorkomen van overbelasting. Informatie, kortdurende ondersteuning en praktische oplossingen helpen mantelzorgers om langer te kunnen blijven zorgen.

Kosten

Gratis als

  • je zorgverzekeraar de mantelzorgmakelaar vergoedt vanuit een aanvullend pakket
  • je werkgever bereid is te betalen
  • een mantelzorgmakelaar ook werkzaam is als onafhankelijk cliëntondersteuner Wmo en/of WLZ en verbonden aan een organisatie die gecontracteerd is door een zorgkantoor of gemeente

Een mantelzorgmakelaar kost € 70,– per uur (exclusief BTW); als je een mantelzorgmakelaar zelf betaalt

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On PinterestVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinCheck Our FeedVisit Us On Instagram